Dit krijg je van ons

Re-integratie en activering van WGA-gerechtigden is complex. Het vraagt om veel praktijkervaring, bewezen methoden, een mensgerichte aanpak en goede data-analyse. Ex-werkgevers en uitkeringsgerechtigden ervaren dit veelal als uitdagend. Bovendien kan de periode lang duren, tot maximaal tien jaar. Onze casemanagers krijgen de contouren weer scherp voor je. Met ons WGA-casemanagement weet je waar je aan toe bent.

 • Goede monitoring van dossiers of aanspraak op een WGA-uitkering nog noodzakelijk en terecht is
 • Up-to-date kennis van de status van de WGA-dossiers
 • Signaleren van werkgeversrisico’s
 • Persoonlijk, frequent contact over de voortgang van de re-integratie en gemaakte afspraken
 • Een eenduidig proces, met herkenbare milestones voor werkgevers en werknemers
 • Gerichte begeleiding van jou als werkgever en de uitkeringsgerechtigden. Op deze manier vergroten wij de kans op verlaging van de verzuimkosten!

Hoe ziet het proces eruit?

 • Wij controleren de WIA-beschikkingen en bewaken de UWV-termijnen. Zo nodig starten wij na overleg met de (ex) werkgever een bezwaarprocedure op
 • Samen met uitkeringsgerechtigden stellen wij een Plan van aanpak op waarin re-integratieafspraken worden vastgelegd
 • Wij bewaken het re-integratieproces en zijn op de hoogte van de actuele situatie door het Plan van aanpak uiterlijk om de 6 maanden bij te stellen
 • Waar nodig worden diverse interventies ingezet om het herstel en/of de re-integratie te bevorderen
 • Bij onduidelijkheden over de belastbaarheid wordt medisch advies ingewonnen
 • Bij een gewijzigde gezondheidssituatie wordt een herbeoordeling opgestart bij UWV

Geïnteresseerd in ons WGA-casemanagement?

Onze relatiemanager Sil Wagenaar helpt je graag verder.

Sil Wagenaar

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.