Niet sneller een baan

Gedurende een periode werd getest of het eerder toekennen van de no-riskpolis helpt bij het vinden van werk. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) stelt dat dit niet het geval is. Eind oktober 2019 liet hij de Tweede Kamer weten dat het ‘experiment vervroegde inzet no-risk polis Ziektewet’ afgerond was. Na evaluatie bleek dat de no-riskstatus niet geholpen had bij het eerder vinden van werk of van duurzamere dienstverbanden voor de doelgroep.

Toekenning na één jaar

Op dit moment ontvangen arbeidsongeschikten na twee jaar Ziektewet een WIA-uitkering, waar een no-riskpolis bij hoort. Tijdens het experiment werd de no-riskpolis al toegekend na één jaar. Het doel was om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om de Ziektewet-gerechtigde aan te nemen.

Wetgeving vooralsnog niet anders

Door het financiële risico te verkleinen via de no-riskpolis werd gekeken of het traject versneld ook werkte: zonder positief resultaat. Voorlopig verandert de wetgeving omtrent toekenningsperiode van de no-riskpolis dus niet. Wel wordt er gekeken of de no-riskpolis toepasbaar is op andere doelgroepen, zoals mensen met scholingsbelemmeringen.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.