arbodienstverlening

Arbo-specialisten Nienke Leutscher (HCS) en Loes de Visser (Qare): “Qare-klanten gaan overgang naar HCS merken aan nóg betere dienstverlening”

In de aanloop naar het samengaan van Qare en HCS hebben Loes en Nienke al veel contact over de nieuwe situatie om werkprocessen en onderlinge communicatie goed op elkaar af te stemmen. Nienke: “We proberen het beste van beide werelden te behouden en daarmee nog betere dienstverlening neer te zetten. We leren daarbij ook van elkaar en daar profiteert ook de klant weer van.” Allebei hebben ze, ook vanuit eerdere werkkringen, ervaren dat in de kern de verleende arbodienstverlening overal gelijk is. Maar ook: dat de wijze waarop een arbodienstverlener daar invulling aan geeft, nogal verschilt. Loes: “Ik werk sinds 2020 bij Qare. De aanpak van Qare kenmerkt zich vooral door een sterke mensgerichtheid. Daar voelde ik me erg bij thuis.” Nienke vult aan: “Daarbij is de aanpak gericht op het échte gesprek met de klant, zodat je met organisaties aan de slag kunt om verzuim vóór te kunnen zijn, daar waar dit te beïnvloeden valt.”

Ken de situatie van de klant

In de kern zullen Qare-klanten volgens beiden niet heel veel merken van het samengaan met HCS. Ook bij HCS hebben opdrachtgevers bijvoorbeeld vaste contactpersonen en zijn de lijnen kort. Loes: “Daarin verandert niets. Ook bij HCS vinden we het belangrijk dat je de situatie van de klant kent. De praktijk is nu wel dat de Qare-contactpersoon álles oppakt. Ook vragen op het gebied van ICT bijvoorbeeld. Dat is niet altijd handig. Voor de klant is het vaak veel prettiger om direct te schakelen met iemand die direct het probleem kan oplossen. Bij HCS is dit heel goed geregeld. De casemanager kan zich zo vooral bezighouden met de re-integratiebegeleiding van de medewerker en de klant.”

Nienke: “Ik denk inderdaad dat je de klantvoordelen vooral in de randvoorwaarden moet zoeken. HCS heeft bijvoorbeeld een groter netwerk en daardoor met meer providers eenduidige kwaliteitsafspraken. In de nieuwe situatie gaan ook de ondersteunende processen een stuk sneller, denk aan data-analyse. Dat is heel waardevol om inzichtelijk te maken wat het effect is van bepaalde interventies. Dit kan ondersteunend zijn aan de inzichten die je als organisatie hebt, en helpt om de vinger op de zeker plek te kunnen leggen. Bijvoorbeeld als een organisatie kampt met hoog verzuim.”

Kijken naar wat er mogelijk is

Als het gaat om arbodienstverlening zelf is er niet zoveel verschil tussen de HCS-benadering en die van Qare, denken Nienke en Loes. “Beide bedrijven zijn sterk klantgericht”, zegt Loes. Ze licht toe: “Bij arbodienstverlening gaat het over een wettelijke verplichting, maar bij beide bedrijven hebben we sterk de instelling om óók te kijken naar wat er voor een klant allemaal mogelijk is. Daarbij is het belangrijk dat je de branche goed kent waar de klant zich in bevindt. Zo kun je als casemanager betere adviezen geven. Daarnaast is het zo dat we bij de grotere klanten waarvoor Qare werkt als één team samenwerken, met goede onderlinge afspraken over wie waar verantwoordelijk voor is.”

Nienke vult aan: “Verzuim voorkomen en verkorten is iets wat zowel bij HCS als bij Qare steeds meer aan de voorkant gebeurt. Vaak zijn dat best lange trajecten, waarbij het lang duurt voor je het effect ergens van merkt. Dat proberen we dus goed meetbaar te maken. Voor ons is het daarnaast ook belangrijk vandáág van waarde te zijn voor onze opdrachtgevers. Ook met de vragen van nú moet de opdrachtgever bij ons aan het goede adres zijn.”

Juiste professional voor de klant

Zowel Nienke als Loes voelen zich geheel vrij om te doen wat nodig is, en te adviseren in het belang van de klant. Nienke: “Je moet een klant af en toe een spiegel kunnen voorhouden, ook dát is noodzakelijk om echt stappen vooruit te zetten. Bij sommige klanten begin je met puinruimen, andere hebben hun zaakjes al heel goed voor elkaar. Afhankelijk van wat nodig is zetten we de meest geschikte professional in. Samen met de klant de stip op de horizon zetten en kleine stappen daarnaartoe zetten is de sleutel. En omdat we daar door onze omvang veel keuze in hebben, kunnen we in veel gevallen daar ook écht iets in betekenen”

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.