Wat houdt de premiedifferentiatie WW in?

Per 1 januari 2020 is de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Sindsdien is het voor de werkgever financieel aantrekkelijker om werknemers een contract voor onbepaalde tijd te geven. Werkgevers betalen vanaf dan een lagere WW (Werkloosheidswet)-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie is vervallen.

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Om de lage of hoge WW-premie toe te kunnen passen, moet je voldoen aan de schriftelijkheidsvereisten. Dit betekent onder andere dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst in de loonadministratie aanwezig moet zijn. Helaas worden in de praktijk fouten gemaakt met deze vereisten. Met als gevolg dat je de hoge WW-premie betaalt in plaats van de lage. Belangrijk dus om een controle uit te laten voeren, zodat je aan alle voorwaarden voldoet en niet onnodig teveel premie betaalt.

Goed om te weten; de overheid heeft onlangs bekend gemaakt dat werkgevers tot 1 juli 2020 de tijd hebben om de verwerking van de premiedifferentiatie WW op orde te krijgen.

Rekenvoorbeeld

Voor de lage WW-premie betaal je 2,94% en voor de hoge WW-premie 7,94% van de loonsom per werknemer. Uitgaande van een gemiddeld bruto maandloon van €2.769,- kom je uit op het volgende:

WW premie laag: €2.769,- x 2,94% = €81,41
WW premie hoog: €2.769,- x 7,94% = €219,86

Het verschil tussen de hoge en lage WW-premie op jaarbasis bedraagt in dit voorbeeld €1.661,40 per jaar per werknemer! Bij een foutieve verwerking van de WW-premie betaal je dus al gauw duizenden euro’s teveel.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Betaal niet onnodig teveel premie. Met behulp van onze WW-Check helpen wij je er graag bij. De WW-Check bestaat uit:

  • Deskundige controle hoogte WW-premie
  • Advies en aanbevelingen omtrent het administratieve proces van de WW-premie
  • Specialistische ondersteuning bij complexe vraagstukken

Hoe gaan wij aan de slag?

  • Wij nemen telefonisch contact op om de verwachtingen, benodigde documentatie en eventuele knelpunten door te nemen
  • Aan de hand van de loonaangiften starten wij de controle om de (mogelijk foutieve) verwerking zo snel mogelijk in kaart te brengen
  • Je krijgt een van onze collega’s als vast aanspreekpunt voor overleg en voortgang
  • Na afloop van de WW-Check bespreken wij alle resultaten en bevindingen. Ook zullen wij jou informeren over andere mogelijke kostenbesparende maatregelen

No cure no pay

Verzekerd zijn van een goede administratie voor de premiedifferentiatie WW? Maak gebruik van onze WW-Check! Wij gaan voor toegevoegde waarde. Daarom vragen we alleen bij aantoonbaar succes een vergoeding voor het werk, no cure no pay.

Geïnteresseerd in onze WW-Check?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.