Wat levert de training preventiemedewerker op?

Preventiemedewerkers hebben een aantal belangrijke taken die in de wet zijn vastgelegd. Denk aan het adviseren van de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners, het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en het adviseren van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over een arbeidsomstandighedenbeleid.

De training gaat in op hoe preventiemedewerkers deze taken goed kunnen uitvoeren, welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden erbij horen en met welke in- en externe partijen zij te maken hebben. De cursisten leren hoe ze een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moeten opstellen, met aandacht voor onderwerpen als fysieke belasting, binnenklimaat, BHV, arbobeleid, veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Met behulp van video’s trainen zij zich in het herkennen van gevaarlijke situaties.

Stevige rol

Cursisten leren hoe zij hun positie als preventiemedewerker binnen de organisatie kunnen verwerven en hoe ze zorgen voor betrokkenheid onder medewerkers, OR en management. In de training wordt dan ook aandacht besteed aan implementatie- en organisatieaspecten. Daarnaast leren zij de belangrijkste punten en principes van de Arbowet en de bijbehorende regelgeving en de hoofdlijnen van de Wet verbetering poortwachter in het kader van verzuim en re-integratie.

Direct aan de slag

De training bestaat uit twee lesdagen met een interval van twee weken. Met enkele opdrachten kunnen de deelnemers na de eerste lesdag direct op het werk aan de slag met het herkennen van gevaarlijke situaties en het beoordelen van risico’s. De uitwerking van de opdracht presenteren zij op de tweede lesdag aan de medecursisten. Er wordt in kleine groepen gewerkt van minimaal vijf en maximaal tien deelnemers. Zo is er ruimte voor individuele leerdoelen. Op de tweede lesdag is er tijd om specifieke vragen te stellen over de eigen bedrijfssituatie.

  • Tijdsduur: twee dagen
  • Kosten: €595,- per deelnemer, exclusief BTW

De training vindt plaats op twee dagen met een interval van twee weken. De prijs is inclusief lunch op beide dagen.

Direct inschrijven?

Wil je meer weten? Of wil je jouw (beoogde) preventiemedewerker inschrijven voor een training?

Stuur dan een e-mail aan info@hcs.services onder vermelding van:

  • Onderwerp: Training preventiemedewerker
  • De naam van je bedrijf
  • Het polisnummer van je verzuim-, WGA of WIA-verzekering

Meer weten over de training preventiemedewerker?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.