HCS Training Wet verbetering poortwachter

Wat houdt Wet verbetering poortwachter precies in?

In het kort, als een werknemer door ziekte lange tijd uit de running is, geldt voor zowel de werkgever als de werknemer de Wet verbetering poortwachter. Deze wet is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is, terug te dringen. Het uitgangspunt is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Lees hier meer over de Wet verbetering poortwachter.

Inhoud van de training

Tijdens de training gaan we in op onderstaande vragen:

 • Welke vragen mag je stellen bij een verzoek om ziekteverlof?
 • Wat zijn de belangrijkste acties tijdens het verzuim?
 • Wat zijn de belangrijkste richtlijnen van de wetgeving?
 • Wat zijn binnen deze richtlijnen de mogelijkheden en hoe benut je deze optimaal?
 • Hoe geef je samen met de werknemer invulling aan de verzuimbegeleiding?
 • Welke partijen schakel je in tijdens de begeleiding van mijn zieke werknemer?
 • Wat kan je doen bij stagnatie van de re-integratie?
 • Waar moet een goed verzuimdossier aan voldoen?
 • Hoe ziet het beoordelingskader van UWV eruit?

Programma

We geven deze training zowel fysiek als digitaal, dit gaat in overleg met de trainer. De training Wet verbetering poortwachter is voor groepen van maximaal twaalf deelnemers en vindt plaats online of bij HCS in Hilversum, 2e Loswal 2c.

Liever een training op maat? Neem dan contact met ons op.

Aanpak

In deze voornamelijk theoretische basistraining krijg je handvatten om verzuimbegeleiding conform de in de Wet verbetering poortwachter gestelde eisen, vorm te geven. Gedurende de training kunnen vooraf gestelde vragen en/ of ingebrachte casussen worden meegenomen.

Doelgroep

De training is geschikt voor iedereen die de kennis wil opfrissen of weinig ervaring heeft met het begeleiden van zieke werknemers. En voor iedereen die basiskennis op wil doen over de te nemen stappen in de Wet verbetering poortwachter.

Resultaat

Na afloop van de training weet je...:

 • Alle stappen die genomen moeten worden tijdens de eerste twee ziektejaren.

 • De werknemer uitleg te geven over wettelijke verplichtingen bij verzuim.

 • Welke verantwoordelijkheden de werknemer dient te hebben over zijn proactieve inzet tijdens het verzuimtraject.

 • Te beoordelen of het re-integratieverslag voldoet aan de eisen van UWV.

 • Welke partijen ondersteuning kunnen bieden bij de re-integratie en wat hun rol is.

 • Wat je wel en niet mag vragen/vastleggen in het kader van de geldende privacywetgeving.

 • Wat je kan doen bij de mogelijkheden die er nog wel zijn tijdens verzuim.

 • Welke maatregelen je kan nemen als de re-integratie niet loopt zoals verwacht.

Certificaat

Na afloop van de training ontvang je een persoonlijk certificaat van deelname.

Direct aan de slag

Tijdsduur: dagdeel

Schrijf je in voor de training 'Wet verbetering poortwachter' Stuur ons een e-mail op info@hcs.services onder vermelding van:

 • Onderwerp: training Wet verbetering poortwachter
 • Naam van je bedrijf
 • Aantal deelnemers (maximaal 12 deelnemers per bedrijf)

De training vindt plaats in Hilversum, 2e Loswal 3c.

Meer weten over deze training?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Aan de slag met arbodienstverlener en re-integratiebedrijf HCS

Meer weten over deze training?

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.