In de Wet verbetering poortwachter staat dat de werkgever en werknemer zich samen moeten inspannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De re-integratiespecialist van HCS ondersteunt beiden hierbij.

Werknemers en werkgevers hebben volgens de Wet verbetering poortwachter een aantal verplichtingen, zoals het bijhouden van een re-integratiedossier. Hieronder lees je wat er wanneer moet gebeuren. Natuurlijk krijg je van je re-integratiespecialist bij HCS een seintje als er iets van je verwacht wordt.

De Wet verbetering poortwachter van week tot week:

quickstart werkwijzer poortwachter

Week 6 tot 13: Probleemanalyse

Het doel van de probleemanalyse is zowel de werkgever als de werknemer te ondersteunen bij het bepalen van de richting voor een succesvolle aanpak van de re-integratie. Als de werknemer maximaal 6 weken ziek is, dan krijgt hij een eerste consult met de arbodienst. In overleg met de re-integratiespecialist wordt vervolgens het meest geschikte moment gekozen voor het opstellen van de probleemanalyse. De bedrijfsarts zal deze opstellen en de arbodienst stelt de belastbaarheid van de werknemer vast. Vragen waar je aan moet denken voor de probleemanalyse zijn:

  • Wat kan hij nog wel en wat niet?
  • Zijn er mogelijkheden tot herstel?
  • Wanneer denkt hij het eigen of aangepaste werk weer gedeeltelijk te kunnen oppakken?

Week 8: Plan van aanpak

De werkgever stelt samen met de werknemer een Plan van Aanpak op. In het Plan van Aanpak beschrijven de werkgever en de werknemer wat ze gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. De re-integratiespecialist van HCS helpt werkgever en werknemer om de activiteiten die nodig zijn voor werkhervatting concreet te maken.

Week 42: De 42e weekmelding

Uiterlijk op de eerste werkdag van de 42e week meldt de werkgever de werknemer ziek bij UWV. De verzuimapplicatie van HCS leidt de werkgever door het proces van deze ziekmelding.

Week 48: Eerstejaarsevaluatie

Als de werknemer bijna een jaar uit de roulatie is, volgt een eerstejaarsevaluatie. De werkgever en werknemer kijken samen terug op de re-integratieactiviteiten en bepalen welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen. Zo nodig stellen ze het Plan van Aanpak bij. De re-integratiespecialist van HCS helpt de werkgever en werknemer bij de eerstejaarsevaluatie.

Week 87: Re-integratieverslag

In het re-integratieverslag staan de stappen die voor re-integratie zijn ondernomen. Het bestaat in elk geval uit de probleemanalyse, het Plan van Aanpak, de eerstejaarsevaluatie en een actueel oordeel van de bedrijfsarts. De werkgever stelt het niet-medische deel van het re-integratieverslag samen, levert dit (digitaal) aan bij UWV en stelt dit ter beschikking aan zijn werknemer. De bedrijfsarts stuurt het medische deel van het re-integratieverslag aan de werknemer; de werknemer levert dit (digitaal) aan bij UWV.

Week 91: Aanvraag WIA-uitkering

Hebben de inspanningen van werkgever en werknemer niet geleid tot re-integratie, dan vraagt de werknemer bij UWV een WIA-uitkering aan. UWV bekijkt of de werkgever en werknemer zich voldoende hebben ingespannen voor de re-integratie en stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Als UWV vaststelt dat de inspanningen voor re-integratie onvoldoende waren, volgt een loonsanctie. Dit betekent dat de werkgever het loon van de werknemer nog maximaal 52 weken moet doorbetalen. De dienstverlening van HCS is gericht op het voorkomen van loonsancties.

Week 104: WIA-uitkering

De werknemer ontvangt een WIA-uitkering als UWV heeft vastgesteld dat hij ten minste 35% arbeidsongeschikt is en als voldaan is aan de wettelijke voorwaarden rondom re-integratie. Als de re-integratie-inspanningen in de eerste twee jaar onvoldoende waren, gaat de WIA-uitkering later in.

Meer weten? Neem dan deel aan onze speciale Training Wet verbetering poortwachter.

Advies nodig? HCS helpt je graag vooruit.

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

Bedankt!

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Aan de slag met arbodienstverlener en re-integratiebedrijf HCS

Meer weten?

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.