Wat krijg je van ons?

Als aan het einde van het eerste ziektejaar nog geen sprake is van passende re-integratie, gaat het traject over naar het zogeheten tweede spoor. UWV verwacht dan dat de werkgever ook naar andere functies gaat kijken, zowel binnen als buiten de organisatie. Met een arbeidsdeskundig onderzoek krijg je alle kansen op interne re-integratie inzichtelijk.

  • Uitvoering door een zeer ervaren arbeidsdeskundig specialist
  • Gedegen dossieronderzoek en constructieve gesprekken met werkgever en werknemer
  • Aandacht voor mogelijke toekomstige (financiële) scenario’s

Hoe ziet het proces eruit?

De Wet verbetering poortwachter schrijft werkgevers en werknemers voor om samen te werken aan het re-integratietraject of bij het vinden van passende arbeid. Een arbeidsdeskundig onderzoek brengt dit in kaart. Uitgangspunt hierbij is de actuele belastbaarheid van de werknemer.

  • Onze arbeidsdeskundige doet eerst een dossieronderzoek: hoe is het verzuim ontstaan?
  • Hierna volgt een gesprek met de betreffende werknemer: hoe kijkt deze naar het verzuim en kansen op re-integratie?
  • Onze arbeidsdeskundige legt de eigen rol en verantwoordelijkheid van de werknemer uit binnen het re-integratietraject en gaat in op mogelijke toekomstige (financiële) scenario’s
  • Dan volgt een gesprek met de werkgever over de context van de specifieke verzuimsituatie. Welke re-integratiemogelijkheden zijn er volgens de werkgever?
  • Conclusie en adviezen: de arbeidsdeskundige conclusies worden besproken, dit kan ook in een driegesprek. Als afsluiting ontvang je een heldere schriftelijke rapportage van de arbeidsdeskundige

Geïnteresseerd in ons Arbeidsdeskundig onderzoek?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Samen met HCS werken aan duurzaam re-integeren en lager verzuim

Wil je meer informatie?

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.