Dit krijg je van ons

  • Onze experts evalueren in een vroegtijdig stadium het gevolgde re-integratietraject
  • Zij maken een risicoanalyse van het niet-medische deel van het verzuimdossier
  • De financiële gevolgen van een eventuele uitkering zijn duidelijk, nog voordat de WGA-periode ingaat
  • WIA-preventie: na 93 weken verzuim vindt het WIA beoordelingsgesprek plaats met de Verzekeringsarts van UWV. In een persoonlijk gesprek bereiden we de werknemers hier goed op voor. Dit doen wij rond 78 weken verzuim. Zo weten ze wat hen te wachten staat

Hoe zie het proces eruit?

De risicoanalyse vindt plaats met 26, 52 en 78 weken. Hierbij kijken we naar:

  • Risico op instroom WGA
  • Risico op sancties vanuit UWV
  • Risico op schending van de AVG
  • Risico voor werknemers: wat is de kans op re-integratie?

Op grond van deze analyse stellen onze experts een adviesrapportage op. Hierin staan praktische acties om onnodig lang verzuim aan te pakken, loonsancties te vermijden, WGA-instroom te voorkomen en eventuele privacy-risico's te verhelpen.

Geïnteresseerd in onze Risico-inventarisatie en Analyse?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Samen met HCS werken aan duurzaam re-integeren en lager verzuim

Wil je meer weten?

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.