-door Nico van Hemmen, specialist sociale zekerheid

‘UWV rijdt scheve schaats’

Het zou onder meer op illegale wijze WGA-gerechtigden een IVA-uitkering hebben toegekend aan maar liefst 1900 mensen. Deskundigen bevestigen desgevraagd dat hier een scheve schaats wordt gereden door UWV (de hoogleraar) en dat het wel een zeer hoog percentage toekenningen betreft (de voorzitter van de vereniging van verzekeringsartsen).

Wat is er eigenlijk aan de hand?

UWV heeft een groep uitkeringsgerechtigden geselecteerd die al zeer lange tijd in aanmerking wordt gebracht voor een zogenaamde WGA-uitkering vanwege volledige arbeidsongeschikt op medische gronden onder de veronderstelling dat er nog een (geringe) kans is op herstel.

Flinke achterstand

Het betreft hier uitkeringsgerechtigden aan wie in de periode 2006 tot 2010 deze uitkering is toegekend. Natuurlijk had er in de periode sindsdien beoordeeld moeten worden of deze uitkering nog terecht was. Dat is niet gebeurd en dat is niet goed te praten. Ik sluit me dan ook aan bij de kritiek op de houding van UWV en de politiek inzake de achterstanden bij met name de WIA-herbeoordelingen.

Het probleem is niet nieuw

Maar dat dit een probleem is blijkt al sinds jaar en dag – maar door UWV en politiek wordt hiervoor structureel de kop in het spreekwoordelijke zand gestoken. Ter onderbouwing verwijs ik naar de openbare UWV-jaarverslaglegging over de afgelopen jaren. Kijkt u maar eens naar het lopende aantal uitkeringen en het aantal herbeoordeling in enig jaar.

Verschil in cijfers

Is het nu zo kwalijk wat UWV heeft gedaan met de groep zeer langdurig volledig arbeidsongeschikten? Eerst maar even de reactie van de NOVAG, de vertegenwoordiger refereert aan 17% toekenningen en vindt dit in schril contrast met de 74% toekenningen in de gewraakte UWV-aanpak.

Meer dan 10 jaar ziek

Vergeten wordt om erbij te vermelden dat deze 17% gerelateerd is aan de eerste WIA-beoordeling na 2 jaar ziekte. Hier gaat het om uitkeringsrechten die al meer dan 10 jaar lopen en dus om mensen die al meer dan 12 jaar niet meer werken vanwege ziekte. Gezien alleen al de duur van de arbeidsongeschiktheid is het zeer twijfelachtig of deze mensen ooit weer arbeidsvermogen zullen ontwikkelen, laat staan dat ze een baan vinden.

De werkgever kost het niets

De uitkering wordt gefinancierd uit de zogenaamde basispremie WAO/WIA en daarom niet individueel ten laste gebracht van hun vroegere werkgever. Van deze groep mensen wordt nu 74% in aanmerking gebracht voor een uitkering die 5% hoger is na een beoordeling door een specifiek opgeleide verpleegkundige onder supervisie van een verzekeringsarts.

Dus, waar hebben we het over?

In mijn beleven doet UWV hier wat je mag verwachten van de uitvoeringsorganisatie: in moeilijke tijden een almaar groter wordend probleem met alternatieve werkwijzen benaderen en proberen op te lossen zodat uitkeringsgerechtigden hun recht krijgen.

Ik ben best kritisch op UWV maar in dit geval…

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.