Verlofsoorten

Deze verlofsoorten zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg:

  • Zwangerschaps- en bevallingsverlof
  • Kraamverlof
  • Ouderschapsverlof
  • Adoptieverlof
  • Pleegzorgverlof
  • Calamiteitenverlof
  • Kortdurend zorgverlof
  • Langdurend zorgverlof
  • Levensloopverlof

Betaald en onbetaald verlof

Een aantal van de in deze wet opgenomen verlofsoorten is betaald verlof, zoals calamiteitenverlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof. Andere soorten zijn in beginsel onbetaald, zoals levensloopverlof en ouderschapsverlof.

Verlofopname

In dit laatste geval is soms een loondoorbetaling geregeld in een cao. Bij ouderschapsverlof bijvoorbeeld is dat niet ongebruikelijk. Het is ook mogelijk dat de werknemer de verlofopname zelf financiert. Bij levensloopverlof kan dat door middel van het opgebouwde levenslooptegoed.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.