Je moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. De situatie moet objectief beoordeeld worden
  2. Het besluit moet onderbouwd en schriftelijk aan de (ex-)werknemer worden meegedeeld
  3. In deze brief moet je aangegeven hoe de (ex-)werknemer dit bezwaar kan opstarten:
  • het bezwaar moet in behandeling worden genomen
  • jouw (ex-)werknemer moet worden gehoord
  • er moet een beslissing worden genomen op het bezwaar
  • de bezwaarprocedure moet worden georganiseerd door een onafhankelijke afdeling of persoon
  1. Het is mogelijk dat jouw (ex-)werknemer in beroep gaat tegen de beslissing op zijn bezwaar. Je moet dan een verweerschrift opstellen en, waar nodig, je op de rechtszitting laten vertegenwoordigen
  2. Jouw (ex-)werknemer moet een klacht kunnen indienen. Er moet dus in het bedrijf een klachtenprocedure zijn Je moet jouw (ex-)werknemer inzage geven in documenten die betrekking hebben op het besluit

Houd er rekening mee dat het andersom ook mogelijk is. Dus dat een WGA-gerechtigde (ex-)werknemer jou aanspreekt op (het ontbreken van) re-integratie-inspanningen. Als je hulp nodig hebt bij het inrichten van het zbo, kunnen wij je in contact brengen met partijen die dit aanbieden.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.