Je moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. De situatie moet objectief beoordeeld worden
  2. Het besluit moet onderbouwd en schriftelijk aan de (ex-)werknemer worden meegedeeld
  3. In deze brief moet je aangegeven hoe de (ex-)werknemer dit bezwaar kan opstarten:
  • het bezwaar moet in behandeling worden genomen
  • jouw (ex-)werknemer moet worden gehoord
  • er moet een beslissing worden genomen op het bezwaar
  • de bezwaarprocedure moet worden georganiseerd door een onafhankelijke afdeling of persoon
  1. Het is mogelijk dat jouw (ex-)werknemer in beroep gaat tegen de beslissing op zijn bezwaar. Je moet dan een verweerschrift opstellen en, waar nodig, je op de rechtszitting laten vertegenwoordigen
  2. Jouw (ex-)werknemer moet een klacht kunnen indienen. Er moet dus in het bedrijf een klachtenprocedure zijn Je moet jouw (ex-)werknemer inzage geven in documenten die betrekking hebben op het besluit

Houd er rekening mee dat het andersom ook mogelijk is. Dus dat een WGA-gerechtigde (ex-)werknemer jou aanspreekt op (het ontbreken van) re-integratie-inspanningen. Als je hulp nodig hebt bij het inrichten van het zbo, kunnen wij je in contact brengen met partijen die dit aanbieden.

Wil je meer weten over WGA?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.