Met een vervroegde WIA-aanvraag doe je eerder een beroep op de IVA-uitkering. Deze aanvraag kan door de werknemer gedaan worden als hij minimaal 3 weken ziek is tot uiterlijk 68 weken verzuim. De vervroegde IVA wordt alleen toegekend als sprake is van een medisch stabiele of verslechterende situatie. Is er nog (een geringe) kans op herstel, dan is een vervroegde IVA niet mogelijk.

Voordeel voor werkgevers is dat de IVA-uitkering in mindering gebracht kan worden op de loondoorbetalingsverplichting die gedurende 2 jaar geldt. De werknemer krijgt, bij een gelijkblijvende medische situatie, tot AOW-gerechtigde leeftijd 75% van het laatst verdiende loon. Daarnaast hebben werkgever en werknemer geen re-integratieverplichtingen.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.