Wat is een WGA-uitkering?

Na 2 jaar verzuim wordt beoordeeld of de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering. Dit recht wordt verleend als 65% of minder van het oude loon verdiend kan worden. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen: de WGA-uitkering en IVA-uitkering.

Welke plichten heb ik als werknemer?

Een WGA-uitkering is een tijdelijk inkomen. Je bent verplicht om te zorgen dat je weer eigen inkomsten krijgt. Daarom moet je werken aan jouw herstel en voorkomen dat je (nog meer) arbeidsongeschikt raakt. HCS helpt je om te voldoen aan alle plichten die de wet je voorschrijft. Deze plichten zijn er onder andere op gericht om te kunnen bepalen of je recht hebt op een uitkering, hoe hoog jouw uitkering wordt en hoelang je deze krijgt.

Wat mag je verwachten?

 1. Dat betrokken partijen vertrouwelijk omgaan met jouw privacy en persoonsgegevens, zoals UWV, HCS, verzekeraar en (ex-)werkgever
 2. Je kunt gesprekken hebben met de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. Als je het prettig vindt, kun je iemand meenemen naar het gesprek
 3. Begeleiding bij de re-integratie

Wat wordt van jou verwacht?

 1. Geef de juiste informatie over jezelf en jouw situatie
 2. Geef wijzigingen tijdig door tijdens jouw WGA-uitkering
 • Geef al jouw (vrijwilligers)werk door
 • Geef jouw vakantie of verblijf buiten Nederland door
 1. Houd contact met jouw vaste contactpersoon bij HCS en reageer op contactverzoeken
 2. Werk aan jouw herstel
 • Laat je medisch behandelen en volg aanwijzingen van een arts op
 • Voorkom dat je (nog meer) arbeidsongeschikt raakt
 • Werk mee aan jouw re-integratie
 • Zoek en behoud passend werk
 1. Werk mee aan onderzoek. Dit kan een onderzoek zijn door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV. Maar het kan ook een arts of specialist zijn buiten UWV.
 2. Zorg voor een geldig identiteitsbewijs als je een afspraak bij UWV hebt
 3. Bewaar papieren van jouw uitkering

Houd je je niet aan de plichten? Dan krijg je tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Heb je teveel uitkering ontvangen, dan moet je dat bedrag terugbetalen. Deze regels gelden ook als jouw werkgever eigenrisicodrager is en je niet door UWV, maar door jouw werkgever of de dienstverlener van jouw werkgever ondersteund wordt bij jouw re-integratie.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.