IVA: volledig arbeidsongeschikt

De WIA bestaat uit 2 regelingen, namelijk IVA en WGA. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Een IVA-uitkering is mogelijk als er niet of nauwelijks gewerkt kan worden en er een kleine kans is op herstel. Als de situatie niet verandert, loopt een IVA-uitkering tot aan de pensioenleeftijd. Deze wordt betaald door de overheid en maandelijks uitgekeerd door UWV.

WGA: kans op werken

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Je krijgt mogelijk een WGA-uitkering na een ziekteperiode van 2 jaar of langer en je vervolgens (in de toekomst) weer kunt werken. In dit geval loopt het re-integratietraject onverminderd door en worden alle kansen onder de loep genomen.

Wat wij voor je doen

Ook in deze fase blijft de werkgever verantwoordelijk voor re-integratie. Onze taak is om zo goed mogelijk begeleiding te bieden tijdens dit traject. Met de juiste informatie over je situatie krijgen we een goed beeld van wat er nog wel kan, wat niet meer kan en welke functies de meeste kansen bieden. We streven ernaar om samen zo snel en goed mogelijk een nieuwe, passende werkplek te vinden. In de WGA-fase ligt deze vaak buiten de eigen organisatie.

Persoonlijk contact helpt

Bij HCS werken specialisten die organisaties helpen bij het voorkomen en beheersen van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Zieke werknemers sanctioneren doen we nooit. Uit ervaring weten we dat regelmatig en persoonlijk contact positief werkt in het re-integratietraject. Werknemers krijgen zo goed begrip van alle opties in elke fase en voelen dat ze er niet alleen voor staan.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.