HCS ondersteunt eigenrisicodragers voor de Ziektewet door:

 • Te bepalen of een zieke (ex-)werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering.
 • De hoogte van de uitkering te bepalen.
 • Vast te stellen hoe lang de uitkering moet duren.
 • De (ex-)werknemer medisch te laten beoordelen.
 • Verzuimbegeleiding te bieden zodat de (ex-)werknemer zo snel mogelijk re-integreert naar passend werk bij de oude of een nieuwe werkgever.
 • Het inzetten van partijen voor interventies, als dat nodig is voor de re-integratie van je (ex-)werknemer.
 • Beslissingen die UWV moet nemen voor te bereiden.
 • Het bijhouden van een gescheiden verzuimadministratie.
 • De Ziektewetuitkering tussentijds aan te passen, stop te zetten of op te schorten als daar aanleiding voor is.
 • De voortgang van de re-integratie te bewaken.
 • Het voeren van een volledige loonadministratie voor de (ex-)werknemers die een Ziektewetuitkering krijgen; uitbetalen doe je wel zelf.

Wil je meer weten over de Ziektewet?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.