HCS adviseur en werkgever bekijken de verzuimcijfers

Arbodienstverlening

Ons voortdurende streven naar kwaliteit en de focus op klantgerichtheid waarborgen we niet alleen intern. Sinds 15-12-2012 is HCS Groep B.V. gecertificeerd voor Arbodienstverlening door de externe auditor van DNV voor de internationale kwaliteitsstandaard ISO 9001:2015 en de aanvullende eisen van Certificatieschema Arbodiensten.

De certificering is een belangrijk aspect binnen de arbodienstverlening. Het geeft ons meer invloed op de keuze voor bedrijfsartsen, maar ook op de specialisten die ingezet worden om het ziekteverzuim te beperken. Zo kunnen we een hogere kwaliteit leveren.

Informatiebeveiliging

HCS Groep B.V. is gecertificeerd op ISO 27001:2017 en NEN7510-1: 2017+A1:2020 en daar zijn wij trots op. ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging, NEN 7510 is daarop gebaseerd en levert aanvullende zorg gerelateerde beheersmaatregelen. Met deze certificaten laten wij zien dat we alle aspecten van onze organisatie goed hebben beveiligd en ook continue verbeteren. Het is onze missie om de bescherming van de gegevens van onze klanten en hun werknemers, maar ook van onszelf en onze medewerkers en partners, aantoonbaar op orde te hebben en te voldoen aan wet- en regelgeving.

Lidmaatschap brancheorganisatie OVAL

Als lid van de OVAL voldoen wij aan strenge kwaliteitseisen en zijn wij gebonden aan de gedragscode. Regelmatig worden wij hierop getoetst. De OVAL stelt hoge eisen aan zijn leden. Bijvoorbeeld op het gebied van scholing en opleiding van de medewerkers, beheersing van de primaire processen, klachtenafhandeling, privacy-bewaking en tevredenheid van klanten. Wil je meer informatie? Kijk dan op de website van de OVAL.

Geregistreerd bij Stichting Beheer Certificatie Arbodiensten (SBCA)

In Nederland zijn werkgevers verplicht om een gecertificeerde arbodienst te contracteren. HCS is gecertificeerd en voldoet daarmee aan alle voorwaarden voor een gecertificeerde arbodienst. Onze certificaten en de geldigheid ervan kunt u te allen tijde terugvinden op deze website en in het register van de SBCA.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.