Wat is een RI&E?

RI&E betekent Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Je bent verplicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor jouw werknemers. Daarvoor inventariseer je of het werk gevaarlijk is en zo ja, op welk vlak. Ook onderzoek je of de uitvoering van het werk ongezond kan zijn voor de werknemers. En als het nodig is, stel je een plan van aanpak op met verbeterpunten.

Wanneer heb je als werkgever een RI&E nodig?

Heb je per week meer dan 40 uur personeel in dienst, dan ben je wettelijk verplicht een RI&E uit te voeren. Het aantal uur is het totaal van alle werkuren van al je werknemers per week. Heb je minder dan 40 uur personeel in dienst, dan volstaat een Checklist Gezondheidsrisico’s. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

Wie voert de RI&E uit?

Je kunt de RI&E zelf uitvoeren of een deskundige inschakelen. HCS helpt je hierbij. Een RI&E moet actueel zijn en blijven. Als de omstandigheden in je bedrijf veranderen, moet je de RI&E dus opnieuw uitvoeren.

Wie toetst de RI&E?

Jouw gecertificeerde arbodienst toetst je RI&E. Je bent vrijgesteld van toetsing als: Je minder dan 25 werknemers in dienst hebt (alle vestigingen samen). Je voor het opstellen van de RI&E gebruikmaakt van een branchespecifiek RI&E-instrument. Voorwaarde is dat deze is goedgekeurd door de sociale partners en een gecertificeerde arbodeskundige. En je bedrijf moet vallen onder de betreffende branche.

Wat kan HCS voor jou betekenen?

Je kunt ons inschakelen voor de gehele uitvoering van de RI&E in jouw organisatie of voor de toetsing van een RI&E die je zelf hebt uitgevoerd. HCS biedt een RI&E op maat. Je hebt verschillende mogelijkheden:

  • Je voert de RI&E zelf uit en HCS toetst
  • Je voert de RI&E zelf uit, HCS begeleidt dit proces en toetst
  • HCS voert de RI&E voor je uit en levert het plan van aanpak

Wil je meer weten of een offerte aanvragen voor een RI&E?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Samen met HCS werken aan duurzaam re-integeren en lager verzuim

Meer weten of een offerte aanvragen?

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.