Dit krijg je van ons

Het casemanagement richt zich op uitvoering van de Ziektewet. Vooraf bespreken we samen de taken die onze Ziektewet-casemanager gaat uitvoeren. Hieronder vallen onder meer:

  • Onderhouden van contact met de ex-werknemer
  • Uitvragen van ex-werknemer, afstemming met de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en derden
  • Voorbereiden van UWV-beslissingen, aanleveren van relevante informatie aan UWV
  • Co√∂rdineren en ondersteunen in bezwaar- en beroepszaken
  • Opbouwen en overdragen van het re-integratiedossier aan UWV bij einde recht op Ziektewet-uitkering

Hoe ziet het proces eruit?

  • Op de datum van uitdiensttreding van de ex-werknemer, wordt het dossier aan ons overgedragen
  • Na onze intake kunnen wij het recht op uitkering uit de Ziektewet vaststellen, de dagloonberekening maken en de Ziektewetverloning starten
  • De casemanager neemt binnen 2 werkdagen na de aanmelding contact met de ex-werknemer op
  • We plannen afspraken met de bedrijfsarts en zetten de re-integratiebegeleiding voort
  • Ons Ziektewet-casemanagement loopt door tot aan een herstelmelding of WIA-aanvraag van de ex-werknemer

Geïnteresseerd in ons Ziektewet-casemanagement?

Onze relatiemanager Sil Wagenaar helpt je graag verder.

Sil Wagenaar

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.