Ziektewet casemanagement

Over Ziektewet

Werknemers die ziek uit dienst gaan of die binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden, hebben maximaal 104 weken recht op een ziektewetuitkering. Is de ex-medewerker daarna nog steeds arbeidsongeschikt, dan wordt een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) maximaal 10 jaar aan de werkgever doorberekend. Als werkgever financier je zowel de Ziektewet- als de WIA-uitkering. Verzekeren hiervoor kan bij UWV of bij een verzekeraar. In beide gevallen betaal je premie, zodat jouw zieke ex-werknemer een Ziektewet- of WIA-uitkering ontvangt. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om deze uitkering te betalen uit eigen middelen.

Dit krijg je van ons

Wij begeleiden jouw zieke ex-werknemer naar een duurzaam herstel en beperken de WIA-instroom:

  • Onze bedrijfsartsen en gespecialiseerde casemanagers zorgen ervoor dat je voldoet aan de eisen van de Wet verbetering Poortwachter en de Ziektewet
  • Wij dragen zorgen voor het vaststellen van het recht op, de hoogte van én de duur van de Ziektewet-uitkering, inclusief verzorging van de de complete uitkeringsadministratie
  • Mocht de ex-werknemer zich niet aan zijn verplichtingen houden, ondersteunen wij je bij het voorbereiden van beschikkingen en toepassen van maatregelen richting de werknemer

Hoe ziet het proces eruit?

  • Op de datum van uitdiensttreding van de ex-werknemer, wordt het dossier aan ons overgedragen
  • De casemanager neemt binnen 2 werkdagen na de aanmelding contact met de ex-werknemer op
  • Na onze intake kunnen wij het recht op uitkering uit de Ziektewet vaststellen, de dagloonberekening maken en de Ziektewetverloning starten
  • We plannen afspraken met de bedrijfsarts en zetten de re-integratiebegeleiding voort
  • Ons Ziektewet-casemanagement loopt door tot aan een herstelmelding of WIA-aanvraag van de ex-werknemer

Geïnteresseerd in ons Ziektewet-casemanagement?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Wil je meer weten?

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.