De gemiddelde wachttijd voor een afspraak bij een bedrijfsarts is de afgelopen jaren opgelopen. Dat komt door een tekort aan bedrijfsartsen. Daarom heeft HCS een medische unit met eigen bedrijfsartsen en praktijkondersteuners. Hiermee vergroten we onze slagkracht. Zo kan de juiste zorg sneller worden verleend.

Samen werken aan werk

Is er een indicatie dat het verzuim van een werknemer– door ziekte of andere omstandigheden – langer gaat duren? Dan maakt onze re-integratiespecialist een afspraak met de praktijkondersteuner van de medische unit. Die inventariseert de situatie en overlegt met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts is eindverantwoordelijk en beoordeelt wat de juiste vervolgstap is.

Extra ondersteuning

De praktijkondersteuner wordt als professional ingezet in het begeleidingstraject van een zieke werknemer. Dat gebeurt via de re-integratiespecialist bij een indicatie dat het verzuim langer gaat duren. Een gesprek met de praktijkondersteuner is telefonisch. De ervaring van onze praktijkondersteuners leert dat zieke werknemers het vaak als prettig ervaren niet meteen een fysieke afspraak te hebben met de bedrijfsarts. Ze praten soms iets makkelijker en kunnen hun verhaal op een laagdrempelige manier kwijt. De praktijkondersteuner heeft na de intake contact met de bedrijfsarts. Die is en blijft eindverantwoordelijk. Als de situatie erom vraagt, bieden we spreekuren aan op locatie.

De voordelen op een rij

  • Werknemers worden sneller geholpen. Dit heeft een positieve invloed op hun re-integratie en voor werkgevers wordt de schadelast van het verzuim beperkt.
  • De praktijkondersteuner kan snel reageren op de vragen van een werknemer.
  • De re-integratiespecialist kan dankzij de medische unit sneller handelen in het verzuimproces.
  • Een gesprek met de praktijkondersteuner vindt telefonisch plaats.
  • Als de situatie daarom vraagt, bieden we spreekuren op locatie aan.

Wie doet wat?

Re-integratiespecialist

Als het ziekteverzuim naar verwachting langer duurt dan twee weken, neemt onze re-integratiespecialist zo snel mogelijk contact op met de werkgever en werknemer. Onze re-integratiespecialist bespreekt de situatie en maakt een inschatting van de verwachte duur van het verzuim.

Praktijkondersteuner

Constateert de re-integratiespecialist dat het verzuim langer kan gaan duren, is er sprake van een arbeidsconflict of is er een specifiek verzoek van de werkgever of de werknemer? Dan plant de re-integratiespecialist direct een afspraak in met de praktijkondersteuner.

Bedrijfsarts

De praktijkondersteuner inventariseert de situatie en overlegt hierover met onze bedrijfsarts. Op basis van het eindoordeel van de arts wordt een rapportage opgesteld.

‘Een intake met een praktijkondersteuner is vaak wat laagdrempeliger.’

Ellen Reurings maakt als praktijkondersteuner deel uit van de medische unit van HCS. Ze vertelt over haar ervaring met het werken in een team van bedrijfsartsen en praktijkondersteuners.

"Bij een arbeidsconflict of een burn-out moet je er toch niet aan denken dat je weken op een bedrijfsarts moet wachten? Als team kunnen we de nodige interventies meteen inzetten – alles uiteraard met instemming van de arts. Het mooiste aan mijn vak vind ik het contact met de werknemers. Je kunt net wat meer tijd nemen dan een arts om naar hun verhalen te luisteren. Veel werknemers ervaren een intake met een praktijkondersteuner als laagdrempeliger, waardoor ze soms ook wat opener zijn over hun klachten. Die openheid kan echt wat opleveren. Ik herinner me een mevrouw die duurzaam arbeidsongeschikt was geworden. Afgaande op belastbaarheidsonderzoeken een uitgemaakte zaak; ze kon bijna niets meer. Maar in de gesprekken die ik met haar had, liet ze me weten dat ze dolgraag wilde blijven werken! Samen met de bedrijfsarts en werkgever hebben we er toen voor gezorgd dat de vrouw welkom bleef op haar werk. De kleine klusjes die ze wél kon doen voor de werkgever mochten de naam bijna niet hebben, maar dat ze toch deel uitmaakte van het arbeidsproces, betekende heel veel voor haar gevoel van eigenwaarde. Dat heeft haar ziekteverloop zonder meer positief beïnvloed."

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.