Welke rechten heb ik als zieke werknemer?

Als arbeidsongeschikte werknemer word je goed beschermd door de wet. Je werkgever mag je bijvoorbeeld niet zomaar ontslaan in de eerste twee jaar van je ziekte. Naast het recht om niet ontslagen te worden, heb je als zieke werknemer nog meer rechten:

 • Recht op loondoorbetaling: Je werkgever moet je twee jaar minimaal 70% van je loon betalen. Verdien je minder dan het minimumloon? Dan ontvang je in het eerste jaar toch 70% van het minimumloon. Volgens sommige cao’s is dit in het eerste jaar zelfs 100%. Ontvang je ziekengeld van UWV? Dan geldt dit niet voor jou. Heb je een tijdelijk contract? Dan ontvang je loon zolang je arbeidsovereenkomst geldig is. Ook als dit korter is dan twee jaar.
 • Je hoeft geen vragen over jouw ziekte te beantwoorden: Waarschijnlijk is je werkgever bezorgd om jouw toestand. Toch zijn er volgens de wet maar een paar vragen die hij je mag stellen. Zo mag hij geen vragen stellen over je gezondheid. Zelfs niet wanneer je toestemming geeft. Je werkgever mag ook geen gegevens over je gezondheid vastleggen of verwerken. Hij mag wel vragen stellen die belangrijk zijn voor de werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer je weer beter denkt te zijn. Je hoeft hierbij niet te vertellen welke ziekte je hebt.
 • Recht op privacy van je medische gegevens: Je medische gegevens zijn vertrouwelijk. Je arbo- of bedrijfsarts mag geen andere informatie met je werkgever delen dan het feit dat je arbeidsongeschikt bent, hoe lang dit ongeveer duurt en wat je belastbaarheid is. Voor het delen van andere medische gegevens heeft de arts jouw toestemming nodig.
 • Recht op een deskundigenoordeel: Loopt je re-integratie vast en twijfel je aan de beoordeling van de arboarts of bedrijfsarts? Dan heb je recht op een deskundigenoordeel van UWV. Dit advies is niet bindend. Het kan je wel helpen als je later bijvoorbeeld naar de rechtbank moet voor een beoordeling over je ziekte.
 • Recht op een second opinion bedrijfsarts: Vind je de begeleiding van je arboarts of bedrijfsarts onvoldoende, of denk je dat je een beroepsziekte hebt? Dan heb je recht op een second opinion.

Als zieke werknemer heb je ook plichten

Als zieke werknemer heb je niet alleen maar rechten. Net als je werkgever heb jij ook bepaalde plichten waar je je aan moet houden:

 • De bedrijfsarts bezoeken: Vraagt je werkgever je om de bedrijfsarts te bezoeken? Dan ben je verplicht dit te doen en mag je dit niet weigeren.
 • Aangepast werk accepteren: De bedrijfsarts beoordeelt of je je eigen werk weer kunt doen. Lukt dit niet? Dan kijkt hij naar de mogelijkheden van aangepast werk. Vindt de bedrijfsarts dat aangepast werk je herstel niet in de weg staat? Dan mag je dit werk niet weigeren. Zelfs niet als het niet jouw normale taken zijn.
 • Actief meewerken aan jouw re-integratie Ben je langer dan zes weken ziek? Dan moet je samen met je werkgever een Plan van Aanpak opstellen. Daarin spreek je af wat jij en je werkgever gaan doen om jou zo snel en duurzaam mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dit plan evalueer je periodiek met je werkgever. Verandert de situatie, waardoor het Plan van Aanpak niet meer past? Geef dit dan aan bij je werkgever en de re-integratiespecialist van HCS. Wacht niet af; je bent samen met je werkgever verantwoordelijk voor je re-integratie.

Wat doet HCS voor mij?

HCS biedt je snel de persoonlijke begeleiding die je nodig hebt.

 • Persoonlijke aanpak afgestemd op jouw situatie
 • Eigen team van bedrijfsartsen en praktijkondersteuners
 • Snelle en duurzame re-integratie

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.