Regels

Kan een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer niet meer terecht in zijn eigen functie of een andere functie in het bedrijf, dan moet de werkgever zich aan een aantal regels houden:

  • Werkgever en werknemer moeten beiden voor de werknemer op zoek gaan naar passend werk in een ander bedrijf
  • Het Plan van Aanpak moet hieraan worden aangepast
  • Als een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer na twee jaar nog geen passend werk heeft gevonden in een ander bedrijf, mag de werkgever de loondoorbetaling stoppen en de werknemer ontslaan

Procedure herplaatsing

De werkgever moet bepaalde stappen ondernemen als hij een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer bij een andere werkgever wil re-integreren. HCS kan werkgevers bij deze stappen helpen:

  • Werkgevers moeten duidelijk kunnen maken dat er voor hun werknemer geen mogelijkheden meer zijn in hun bedrijf
  • De bevindingen van de bedrijfsarts moeten in een verklaring worden vastgelegd
  • Als deze verklaring van HCS of de bedrijfsarts is ontvangen, moet de werkgever een opdracht tot herplaatsing geven
  • Is voor de werknemer passend werk bij een nieuwe werkgever gevonden? Dan stelt de werkgever samen met de werknemer en de nieuwe werkgever een detacheringsregeling op

Als alle partijen tevreden zijn over het succes van de re-integratie, kan een arbeidsovereenkomst getekend worden met de nieuwe werkgever. De nieuwe werkgever heeft dan alle rechten die gelden bij het in dienst nemen van een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer, zoals de no-riskpolis voor loondoorbetaling bij ziekte, de premiekorting en het recht op eventuele werkvoorzieningen.

Passend werk

Werknemers kunnen gebruikmaken van de diensten van HSC bij het zoeken naar passend werk buiten hun eigen bedrijf. Dankzij onze grote kennis van de arbeidsmarkt kunnen wij voor deze werknemers alle mogelijkheden in kaart brengen, waardoor het re-integratietraject tweede spoor voorspoedig verloopt.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.