UWV kan na twee jaar verzuim loonsancties opleggen aan de werkgever, als er niet is voldaan aan de re-integratieverplichtingen. Als UWV een loonsanctie oplegt, betekent dit dat een werkgever maximaal een jaar extra loon moet doorbetalen aan de werknemer. Dit risico op extra loondoorbetaling kan meeverzekerd zijn bij de verzuimverzekering. Check hiervoor de polisvoorwaarden.

Voorkomen en beperken van loonsancties

De sanctiespecialist bekijkt het re-integratiedossier van een werknemer door de bril van UWV. Is het dossier compleet? Zijn alle re-integratiekansen benut? Is het nodig dat een arbeidsdeskundig onderzoek plaatsvindt? De benodigde acties worden dan alsnog uitgevoerd. Hiermee voorkomt HCS de kosten van een extra jaar loondoorbetaling voor de werkgever. Als de loonsanctie al is opgelegd aan de werkgever, laat de sanctiespecialist weten hoe de tekortkomingen in het dossier te repareren zijn. En hij bekijkt of het maken van bezwaar op de loonsanctie zin heeft.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.