Aan de slag met arbodienstverlener en re-integratiebedrijf HCS

Ontstaan Werkhervattingskas: Wet BeZaVa

In 2013 werd de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Doel hiervan was:

  • de instroom in de Ziektewet en de WIA te beperken;
  • de lasten van de bijbehorende uitkeringen gedifferentieerd op werkgevers te verhalen.

Door deze wet blijft de werkgever verantwoordelijk voor zijn ex-werknemers die na einde dienstverband een WGA- of Ziektewet-uitkering ontvangen.

Premie Werkhervattingskas

Werkgevers ontvangen jaarlijks de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Deze premie bestaat uit twee delen:

  • de WGA-premie
  • de Ziektewetpremie

In de beschikking staat een premiepercentage. Dit moeten werkgevers over het premieloon aan de Belastingdienst betalen. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas is gebaseerd op gegevens uit het verleden.

Concreet gezegd: de premie wordt berekend op basis van het totaalbedrag aan uitkeringen dat twee jaar geleden is uitbetaald aan de uitkeringsgerechtigden verbonden aan jouw organisatie.

Loonsom als basis voor berekening

Voor de berekening van de premie maakt de Belastingdienst onderscheid in drie typen organisaties, ingedeeld op basis van loonsom.

  • Verloon je minder dan € 882.500 per jaar, dan ben je een ‘kleine’ werkgever. Je betaalt, ongeacht de toe te rekenen uitkeringen, een vaste sectorpremie afhankelijk van jouw sectorindeling.
  • Verloon je meer dan € 882.500 en minder dan € 3.530.000 per jaar, dan ben je een ‘middelgrote’ werkgever. Je betaalt een premie die deels individueel en sectoraal is bepaald.
  • Verloon je meer dan € 3.530.000 per jaar, dan ben je een ‘grote’ werkgever. Je betaalt een individueel bepaalde premie.

Op basis van deze indeling worden parameters ingezet (die per jaar veranderen) om tot jouw premie te komen. De premie Whk bestaat uit de WGA- en de Ziektewetpremie.

10 jaar WGA-uitkering betalen

Volgens de wet is een werkgever gedurende 10 jaar, vanaf toekenning van een WGA-uitkering, verantwoordelijk voor de financiële lasten van de uitkering. Dit kan betekenen dat de werkgever de WGA-uitkering 10 jaar lang moet betalen. De kosten kunnen oplopen tot ruim € 350.000 over een periode van 10 jaar. Laat daarom altijd de Whk-premie op tijd controleren.

Doe nu de Whk-controle

Aan het einde van elk jaar stelt de Belastingdienst de hoogte van de nieuwe premie Werkhervattingskas vast. Te hoge premies komen helaas nog vaak voor. Onze ervaring leert dan 1 op de 5 werkgevers te veel premie betalen. Dit kan oplopen tot duizenden euro's. Het loont dus om de Whk-beschikking elk jaar te laten controleren. HCS doet dit graag voor je op basis van no cure, no pay. Meer informatie hierover vind je bij onze Whk controle.

Meer informatie over de Whk-controle?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Een ziekmelding bij het HCS team

Meer weten over Whk?

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.