HCS adviseur en werkgever bekijken de verzuimcijfers

De sociale wetgeving is complex en het uitzoeken van alle besparingsmogelijkheden kost vaak veel tijd. Met Zekerheid Compleet heb je niet alleen de basis op orde, onze experts bieden persoonlijke ondersteuning en doen continu een totaalcontrole naar alle lasten op het gebied van verzuim.

Zekerheid Compleet Pakket

Voor nieuwe medewerkers moet uiterlijk binnen 3 maanden de aanvraag voor loonkostenvoordelen worden gedaan. Daarna heb je er geen recht meer op. Het is dus belangrijk om hier bovenop te zitten. Door onze slimme software het werk te laten doen, werk je dus efficiënter en bespaar je op interne loonkosten. Het gehele proces is gedigitaliseerd en volg je eenvoudig in het online dashboard. Zo wordt ook de Doelgroepverklaring (DGV) op tijd en automatisch aangevraagd en dankzij de no-risk controle hoef je als werkgever bij ziekte geen loonkosten door te betalen. Zo laat je geen enkele besparing onbenut. Daarnaast ondersteunen onze experts je persoonlijk met aanvullende diensten om zo je gehele verzuimlasten optimaal onder controle te hebben.

Binnen het Zekerheid Compleet Pakket worden de onderstaande controles automatisch uitgevoerd door onze slimme software, de Instroom Monitor:

 • Met de komst van de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) per 1 januari 2018 zijn de stimuleringsmaatregelen voor doelgroepen veranderd van een systeem van Premiekortingen naar een systeem van Loonkostenvoordelen (LKV). De grootste veranderingen zijn:

  • Slechts drie maanden na indiensttreding de tijd om het recht op LKV veilig te stellen
  • Toepassing tot 5 jaar terug is niet meer mogelijk;
  • Doelgroepverklaring nodig voor alle doelgroepen;
  • Aanvraag Doelgroepverklaring door werknemer (via inlog met DigiD op MijnUWV, of door machtiging van werkgever).

  Door de korte tijd en de onmogelijkheid van reparatie achteraf is het nodig het proces strak in te regelen. Te laat is te laat!

 • Social return on investment ofwel SROI is bedoeld om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Het is vaak verplicht bij aanbestedingen van gemeentes. Zo moet een deel van de opdrachtsom of subsidie worden teruggegeven in de vorm van sociale inclusie. In ons dashboard zie je van alle nieuwe indiensttredingen de (uitkerings)situatie, het geeft aan wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot SROI. Deze kennis kan je direct gebruiken voor het invullen en calculeren van je SROI-verplichting. Zo voorkom je bijbetalingen of zelfs boetes als je niet voldoet aan de regels.

 • De no-riskpolis houdt in dat wanneer een werknemer met een arbeidsbeperking ziek wordt, de werkgever gecompenseerd wordt vanuit het UWV: het UWV betaalt de ZW-uitkering. Bovendien hoeft de werkgever geen hogere premie te betalen wanneer de werknemer in de WGA komt. Wanneer de medewerkers met een no-riskpolis in beeld zijn, is het ook vaak mogelijk korting te ontvangen op je verzekeringspremie.

  De no-riskpolis geldt voor werknemers met een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering en de werknemers die vallen onder de doelgroep banenafspraak. De no-Riskpolis hoeft niet aangevraagd te worden, maar de werkgever moet bij een ziekmelding wel aangeven dat deze van toepassing is (en moet daar dan dus ook wel van op de hoogte zijn). De Instroom Monitor kan van alle nieuwe indiensttredingen de (uitkerings-) situatie in kaart brengen en aangeven welke medewerkers potentieel in aanmerking komen.

Aanvullende dienstverlening

Naast de basis op orde qua loonkostenvoordelen, helpen onze experts je om je gehele verzuimkosten onder controle te krijgen. We bieden hier persoonlijke ondersteuning op de onderstaande onderwerpen:

 • Als werkgever betaal je jaarlijks een premie aan de Belastingdienst voor de uitkeringslasten van jouw zieke (ex-)personeel. Elk jaar ontvang je de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). In deze complexe berekening zitten vaak fouten. Dit betekent dus dat je vaak te maken hebt met een te hoge premie. Met de Whk-controle controleren wij of de Whk-premie op basis van de juiste informatie (toegerekende uitkeringslasten) is vastgesteld.

 • De ex-werkgever is veelal financieel verantwoordelijk voor deze WGA-uitkering (via de premie Werkhervattingskas of direct als eigenrisicodrager voor de WGA). Het is voor een ex-werkgever dus belangrijk om te beoordelen of de uitkering nog terecht loopt en/of de re-integratie goed verloopt. De kosten voor een zieke medewerker kunnen enorm oplopen. Als service kunnen wij het WGA-dossier opnieuw beoordelen waardoor de schadelast beperkt kan worden.

 • Raakt je werknemer arbeidsongeschikt, als gevolg van een ongeval veroorzaakt door een derde? De kosten van deze arbeidsongeschiktheid kunnen flink oplopen, maar zijn vaak te verhalen op de aansprakelijke partij. Om de schade te kunnen verhalen, moet er worden aangetoond dat de verzekeraar aansprakelijk is én dat er een medisch verband is tussen die aansprakelijkheid en de uitval van de werknemer. Ook de kosten die je wilt verhalen, moet je kunnen aantonen. Wij nemen deze zorg graag uit handen.

 • Bied je een praktijk- of werkleerplaats aan zodat leerlingen en medewerkers beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Dan kan je gebruik maken van de Subsidieregeling Praktijkleren. Wij nemen deze controle automatisch mee. Het voordeel loopt op tot €2700 per student per jaar.

Hoe werkt het online dashboard?

 • Kies je voor Zekerheid Compleet? Dan gaan we eerst in gesprek over de invulling en opzet van het dashboard.
 • Daarna wordt er direct onderzoek gedaan naar de indiensttredingen van de afgelopen 3 maanden, zodat geen regeling gemist wordt.
 • Binnen 3 maanden vragen wij een Doelgroepverklaring (DGV) aan. Deze wordt direct verwerkt richting de financiële administratie.
 • Doel is: 100% dekking. We willen de achtergrond van elke medewerker kennen, zodat we op tijd het loonkostenvoordeel veilig hebben gesteld.
 • Nieuwe medewerkers worden direct per e-mail benaderd voorhistorische gegevens. Deze worden automatisch verwerkt in de database.

Ook degenen in de WAO en WGA kunnen voor een regeling in aanmerking komen. Om dit proces goed te laten lopen is het raadzaam om elke instromende medewerker aan te geven dat zij benaderd kunnen worden.

Kies voor Zekerheid Compleet

Met Zekerheid Compleet heb je de basis van alle sociale zekerheid wet- en regelgeving op orde en krijg je persoonlijke ondersteuning van onze experts. Heb je alleen aan de basis voldoende? Kijk dan eens bij ons Zekerheid Basis Pakket. Zorg dat je geen subsidie of regeling meer mist!

Meer informatie of offerte aanvragen?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Samen met HCS werken aan duurzaam re-integreren en een lager verzuim

Meer informatie of offerte aanvragen?

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.