Hoe ziet onze dienstverlening eruit?

Om de schade te kunnen verhalen, moet er worden aangetoond dat de verzekeraar aansprakelijk is én dat er een medisch verband is tussen die aansprakelijkheid en de uitval van de werknemer. Ook de kosten die je wilt verhalen, moet je kunnen aantonen.

Al met al een uitvoerig traject dat specifieke kennis vereist en veel tijd kan kosten. Wij nemen deze zorg graag uit handen. Wij weten de weg én wat wel en niet mogelijk is. Wij stellen de wederpartij aansprakelijk voor jullie schade, berekening de loonschade en verhalen vervolgens de loonschade op de aansprakelijke partij. Is er discussie omtrent het medisch causaal verband? Dan gaan wij deze discussie uiteraard voor jullie aan.

Welke kosten zijn verhaalbaar?

 • Doorbetaald nettoloon (incl. doorbetaalde structurele toeslagen)
 • Opgebouwd vakantiegeld
 • Opgebouwde eindejaarsuitkering/ bonussen
 • Kosten bedrijfsarts
 • Revalidatiekosten
 • Taxikosten, kosten vervangend/ aangepast vervoer
 • Kosten aanpassing werkplek
 • Kosten bijscholing en begeleiding
 • Interne re-integratiekosten

Het recht om loonschade te verhalen, heeft een wettelijke grens: het ‘civiel plafond’. Dit betekent dat de werkgever nooit meer kan verhalen dan het bedrag dat de aansprakelijke partij als schadevergoeding aan de werknemer had moeten betalen, als de werkgever geen loondoorbetalingsplicht had.

Hoe we aan de slag gaan

 • Wij ontvangen graag het schadeaangifteformulier en vragen jullie ons vragenformulier (doorklikken) in te vullen
 • Vervolgens beoordelen wij de aansprakelijkheid
 • Dan wordt de loonschade berekend
 • Daarna stellen wij de wederpartij aansprakelijk voor de schade en dienen de loonvordering in
 • Jullie krijgen een van onze collega’s als vast aanspreekpunt voor overleg en voortgang

Loonregres: no cure no pay.

We gaan voor toegevoegde waarde! Daarom vragen we alleen bij aantoonbaar succes een vergoeding voor het werk.

Geïnteresseerd in ons Loonregres?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.