subsidieregeling praktijkleren

Recht op de Subsidieregeling praktijkleren?

De beoordeling van de aangeleverde gegevens is streng. Zijn de gegevens niet compleet of niet naar behoren, dan wordt de subsidie niet toegekend of later teruggevorderd. Onze specialisten weten exact welke informatie er nodig is om de aanvraag zo kansrijk mogelijk te maken. Om welke leerlingen of studenten gaat het:

 • Een vmbo-leerling die een leer-werktraject volgt
 • Een mbo-student die deelneemt aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
 • Een hbo-student in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), waarbij de opleiding bestaat uit leren en werken
 • Een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding
 • Leerlingen in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) die onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs
 • Leerlingen in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO)
 • Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen, die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg

Wat voor bedrijven van belang is

Elk jaar maakt de overheid een subsidiebedrag vrij voor praktijkleren. Veel werkgevers maken onvoldoende gebruik van de subsidieregeling. Het volgende is van belang:

 • Jouw bedrijf heeft een geldige (praktijkleer)overeenkomst
 • Je bent een erkend leerbedrijf (vmbo/mbo) of je wordt door de onderwijsinstelling aangemerkt als een organisatie die goede begeleiding geeft (hbo/promovendi/toio’s)
 • De opleiding die de leerling volgt, richt zich op een volledig diploma

Aanvraag Subsidieregeling praktijkleren: wat is nodig?

 • Aanwezigheidsregistratie
 • Bewijslast van begeleiding
 • Ondertekende praktijkovereenkomst

Aanvragen subsidie: open in de zomerperiode

De overheid maakt elk jaar een bedrag vrij om aan praktijkleren te spenderen. Toch blijken nog veel werkgevers onvoldoende op de hoogte te zijn. Zij maken geen gebruik van de subsidieregeling, terwijl zij deze wel kunnen aanvragen. De vrij korte aanvraagperiode van 3 maanden wordt vaak als struikelblok gezien en het verzamelen van de benodigde gegevens als tijdrovend. Bovendien is dit vaak verschillend per opleiding en/of leerbedrijf.

De beoordeling van de gegevens is streng en daarom is het verstandig om zo zorgvuldig mogelijk te zijn. Zijn de gegevens niet compleet of niet naar behoren, dan wordt de Subsidie praktijkleren niet toegekend.

De Subsidieregeling Praktijkleren valt binnen ons Startpunt Regelingen en Subsidies. Kijk hier eens.

Wil je advies over de Subsidieregeling?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

Bedankt!

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Adviseur die samenwerkt met HCS team aan lager verzuim en sociale zekerheid

Wil je hulp bij de Subsidieregeling?

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.