Eigenrisicodrager WGA

Als eigenrisicodrager voor de WGA heb je een aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen:

  • Betaling van de kosten van de WGA-uitkering van jouw (ex-)werknemer. Meestal betaalt UWV de uitkering aan (ex-)werknemers en stuurt vervolgens een factuur. Je kunt deze factuur dan zelf betalen of de verzekeraar doet dat namens jou.
  • Betaling van mogelijke interventies van de re-integratie van jouw (ex-)werknemer. Afhankelijk van de verzekeraar krijg je dit (deels) vergoed.
  • Begeleiding bij de re-integratie van jouw (ex-)werknemer, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing, sollicitatietrainingen en het controleren van zijn sollicitatie-inspanningen.
  • Je ziet erop toe dat jouw (ex-)werknemer zijn wettelijke verplichtingen nakomt. Je hebt de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als hij zich niet aan zijn verplichtingen houdt. Hiertoe is het noodzakelijk om het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) in te richten. Je bent daarnaast verplicht om UWV te informeren over de opgelegde maatregel.

Overweeg je eigenrisicodrager te worden? HCS helpt jou bij het maken van de snelle en weloverwogen keuze in slechts 6 weken.

Tot maximaal 10 jaar verantwoordelijk

Bovenstaande verplichtingen gelden niet alleen bij werknemers waar je een arbeidscontract mee hebt, maar ook bij werknemers met een WGA-uitkering die niet meer bij jouw bedrijf werken. Als je het eigenrisicodragerschap stopt, blijf je tot maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Ook ben je verantwoordelijk voor alle werknemers die arbeidsongeschikt geworden zijn op het moment dat je nog eigenrisicodrager was, ondanks dat zij pas een WGA-uitkering krijgen nadat het eigenrisicodragerschap is gestopt.

Polisvoorwaarden

Vanuit de polisvoorwaarden kunnen andere regels van toepassing zijn. Bijvoorbeeld binnen welke termijn je jouw verzekeraar moet informeren over zieke werknemers. Het is belangrijk dat je deze polisvoorwaarden naleeft. Houd je je niet aan jouw plichten? Dan kan dit consequenties hebben voor de uitkering van de verzekeraar.

Welke rechten heb je?

Als eigenrisicodrager mag je van jouw (ex-)werknemer verwachten dat hij er alles aan doet om passend werk te vinden. De (ex-)werknemer moet jou op de hoogte houden van alle veranderingen in zijn situatie en is verplicht om te reageren op bijvoorbeeld een oproep voor het spreekuur van de arts of arbeidsdeskundige. Een uitgebreide beschrijving van de rechten en plichten van de (ex-)werknemer met een WGA-uitkering vind je hier.

Zelfstandig bestuursorgaan (zbo)

Je mag als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) de (ex-)werknemer een sanctie opleggen als deze zich niet houdt aan zijn verplichtingen. Je kunt dan, conform de daarvoor geldende regels, de WGA-uitkering opschorten, korten of stopzetten. Lees hier meer over het zbo.

Herbeoordeling

Bij UWV kun je een herbeoordeling aanvragen. Dit doe je als er voldoende gewijzigd is in de situatie van jouw (ex-)werknemer en je verwacht dat dit consequenties heeft voor de mate van arbeidsongeschiktheid en mogelijk ook de WGA-uitkering. UWV beoordeelt de situatie van jouw (ex-)werknemer dan opnieuw. Jij en de (ex-)werknemer ontvangen een beschikking met de uitslag van de beoordeling. Tegen deze beschikking kun je altijd bij UWV in bezwaar gaan.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.