PMO en werkgevers

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regelgeving in de Arbowet. Je moet weten aan welke verplichtingen je moet voldoen en hoe je een gezonde en veilige werkomgeving creëert voor jouw werknemers en jezelf.

Het nut van een PMO

Zoals de naam al zegt, is het PMO gericht op preventie. Voer je geregeld een PMO uit, dan leidt dat tot gezondere werknemers en minder verzuim. En dat leidt uiteindelijk weer tot kostenbesparing.

Met een PMO wordt de balans opgemaakt binnen jouw organisatie. Zo breng je eventuele problemen met werk en gezondheid in een vroeg stadium in kaart. Vervolgens kun je met gerichte maatregelen de situatie verbeteren, zowel voor individuele werknemers als voor groepen. Denk in dit laatste geval aan risico’s die horen bij het werk van een specifieke afdeling of branche.

Regelmatig onderzoek

Een PMO is een momentopname. Daarom is het goed periodiek een onderzoek uit te voeren, om ontwikkelingen in de organisatie zichtbaar te maken. Je meet daarmee direct het effect van toegepaste maatregelen en kunt aanpassingen doen waar nodig.

Kosten PMO

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de uitvoer en de kosten van een PMO, maar je plukt er ook de vruchten van. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor co-financiering door de zorgverzekeraar. Wij adviseren hier graag in.

De kosten van een PMO zijn afhankelijk van de inhoud van het onderzoek en de rapportage. Wil je meer weten of een offerte aanvragen voor een PMO? Neem dan contact op met ons preventieteam.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.