Whk-controle bij HCS

Voor jouw organisatie zijn er vanuit de arbodienst 3 typen verzuimrapportages te genereren:

  1. Verzuimpercentages op jaarbasis (alleen door je Arbodienst te genereren).
  2. Verzuimpercentages om een inzicht te krijgen in cijfers van kort, middellang en langdurig verzuim (alleen door je Arbodienst te genereren).
  3. Verzuimcijfers op maandbasis van de huidige lopende verzuimmeldingen voor een verzuimverzekeraar.

Voor verzuimpercentages bij optie 1 en 2 is het van belang om een juist FTE getal te hebben van de benodigde periode om een accuraat rapport uit te draaien. Met het aanleveren van de juiste gegevens zal HCS deze voor je verzorgen. Je stuurt dan een mail naar contact@hcs.services met onderstaande gegevens.

Voor het genereren van een rapportages verzuimcijfers volgt hier een instructie. Deze rapportage geeft over de geselecteerde maanden een overzicht van de belangrijkste verzuimcijfers per organisatorische eenheid.

  1. Kies in het home scherm aan de linkerkant verzuimrapportages en selecteer verzuimrapportage per maand.
XS genereer verzuimrapportage
  1. Kies in het volgende scherm bij ‘kies eenheden’ bijvoorbeeld select all.
  1. Bij laatste rapportagemaand geef je aansluitende periode aan en bij aantal rapportagemaanden kan je aangeven over hoeveel maanden je de rapportage wilt zien.

  2. Bij verzuimclassificaties wordt overige reden ingevuld en klik je rechts op view report.

  1. Je rapport verschijnt. Je kan doorklikken naar de verschillende pagina’s.
  1. Je kan de rapportage opslaan in bijvoorbeeld Word of PDF.
Rapportage downloaden vanuit XpertSuite

Op de pagina’s van het rapport zie je de geselecteerde parameters, grafieken met overzicht van het verzuim en een toelichting over de gekozen variabelen.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.