De 3 meest gebruikte rapportages


Onder de knop ‘Verzuim rapportages’ staan 3 rapportages die het meest gebruikt worden.

  1. Overzicht Verzekeraars
  2. Verzuimcijfers per maand
  3. Verzuimpercentages per maand
Verzuimrapportage 3 meest gebruikte

Hieronder geven we uitleg hoe je een uitdraai maakt van deze drie rapporten.

Overzicht verzekeraars


In de rapportage ‘Overzicht verzekeraars’ vind je een overzicht van alle regels van je verzuimtrajectverloop die binnen de opgegeven periode lopend zijn of waren.

Als je in het portal op ‘Overzicht Verzekeraars’ klikt, kom je in het volgende scherm.

Overzicht verzekeraars uit XpertSuite

Selecteer de begin- en einddatum van de periode waarvan je de rapportage wenst. Dit doe je door de datum in te typen of de kalender achter de datum te gebruiken. In dit voorbeeld is 1-1-2020 tot 31-12-2020 gekozen.

Overzicht verzekeraars in XpertSuite

Bij ‘Kies organisatieonderdeel’ selecteer je ‘Alle organisatieonderdelen’ of ‘HCS’.

Overzicht verzekeraars in XpertSuite

Vervolgens selecteer je bij ‘Verzekeraar’ en ‘Werkgever’ je verzekeraar en bedrijfsnaam.

Overzicht verzekeraars in XpertSuite

Klik op ‘Genereer rapport’ rechts in het scherm om de rapportage te genereren.

Rapport genereren uit XpertSuite

De rapportage verschijnt onder de invulvelden in het scherm. Via het floppy-icoon download je de rapportage in het format dat je wenst.

Rapportage downloaden vanuit XpertSuite

Op de eerste pagina staat de algemene informatie over het gegenereerde rapport.

Overzicht verzekeraars in gegenereerd rapport

Op de 2e pagina staan de gegenereerde gegevens.

Overzicht verzekeraars in gegenereerd rapport

Op de 3e pagina staat een toelichting over het rapport.

Toelichting rapport

Verzuimcijfers per maand


Deze rapportage geeft over de geselecteerde maanden een overzicht van de belangrijkste verzuimcijfers per organisatorische eenheid. We maken hierbij een splitsing tussen de verschillende verzuimduurcategorieën.

Als je in je portal op ‘Verzuimcijfers per maand’ klikt, kom je in het volgende scherm.

Belangrijkste verzuimcijfers per organisatorische eenheid

Selecteer de eenheden die je terug wilt zien in de rapportage.

Verzuimcijfers per maand in organisatie xpertsuite

Bij ‘Laatste rapportagemaand’ selecteer je de laatste maand die in de rapportage hoort te verschijnen. Bij ‘Aantal rapportagemaanden’ kun je aangeven over hoeveel maanden je de rapportage wilt inzien. Geteld vanaf de data, ingevuld bij de laatste rapportagemaand.

Rapportage verzuimcijfers per maand

Als laatste dien je de verzuimclassificaties te kiezen die je terug wilt zien in de rapportage.

Rapport van de verzuimcijfers per maand in organisatie

Klik op ‘Genereer rapport’ rechts in het scherm om de rapportage te genereren.

Genereer rapportage uit xpertsuite

De rapportage verschijnt onder de invulvelden in het scherm. Via het floppy-icoon download je de rapportage in het format dat je wenst.

Download rapportage uit xpertsuite

Op de eerste pagina staat de algemene informatie over het gegenereerde rapport.

Verzuim per organisatorische eenheid

Op de 2e pagina staat een verzuimoverzicht per organisatie-eenheid.
De 3e pagina geeft een overzicht van het verzuimpercentage per afdeling en op de 4e pagina staat de meldingsfrequentie per afdeling. De laatste pagina geeft een toelichting over het gegenereerde rapport.

Verzuimpercentages per maand


Deze rapportage toont het verzuimpercentage per maand op 3 manieren:

  • Per individuele maand.
  • Cumulatief per maand: het gemiddelde verzuim per maand, vanaf januari tot aan de 'laatste rapportagemaand' van hetzelfde jaar.
  • Voortschrijdend per maand: het gemiddelde verzuim per maand over een periode van 12 maanden (met de 'laatste rapportagemaand' als laatste maand).

Als je in je portal op ‘Verzuimpercentage per maand’ klikt, kom je in het volgende scherm.

Verzuimpercentages per maand uit xpertsuite

Selecteer de eenheden die je terug wilt zien in de rapportage.

Verzuimpercentage per maand uit xpertsuite

Bij ‘Laatste rapportagemaand’ selecteer je de laatste maand die in de rapportage hoort te verschijnen. Bij ‘Aantal rapportagemaanden’ kun je aangeven over hoeveel maanden je de rapportage wilt inzien. Geteld vanaf de data ingevuld bij de laatste rapportagemaand.

Verzuimpercentage per maand uit xpertsuite

Klik op ‘Genereer rapport’ rechts in het scherm om de rapportage te genereren.

Rapport genereren xpertsuite

De rapportage verschijnt onder de invulvelden in het scherm. Via het floppy-icoon download je de rapportage in het format dat je wenst.

Rapportage downloaden uit xpertsuite

Op de eerste pagina staan de verzuimcijfers per maand in een tabel en daaronder in een staafgrafiek. Op de tweede pagina staat een toelichting over het gegenereerde rapport.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.