De toename van het ‘financieel verzuim’, als gevolg van budgettaire stress, vraagt om meer ondersteuning bij werknemers en hun gezinnen. Volgens DiFfit (Duurzaam Inzetbaar Financieel & Mentaal Fit) en arbodienstverlener HCS kan een gerichte samenwerking met werkgevers ruimte geven voor oplossingen voor deze uitdagingen.

De overheidsmaatregelen dempen het financiële leed, maar gezinnen staan nog steeds budgettair onder druk. Manuela de Jongste (DiFfit): “Veel mensen zoeken contact met ons om vragen te stellen of om hun zorgen te delen. Een steeds grotere groep medewerkers ondersteunen we met onze interventies, omdat ze zelfstandig geen oplossing zien voor hun financiële uitdagingen. In 2022 hebben we ruim 70% meer telefonisch advies geven en zijn er ruim 40% meer interventies ingezet (zoals budgetcoaching, schuldbemiddeling en financiële analyses) ten opzichte van 2021.”

Ook HCS maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Volgens Hans Bakker, bedrijfsarts bij HCS, is sinds vorig jaar “een kwart van al het verzuim psychisch gerelateerd; financiële stress is hier vaak een oorzaak van. Bovendien is de gemiddelde verzuimduur ten gevolge van psychische problemen vorig jaar gestegen van 130 naar 180 dagen. De financiële uitdaging van werknemers en hun gezinnen kunnen leiden tot het beperkt of niet afsluiten van aanvullende zorgverzekeringen. Noodzakelijke behandelingen zoals fysiotherapie en psychologische zorg zijn dan niet meer vergoed vanuit de zorgverzekeraar, waardoor werknemers de nodige hulpverlening niet krijgen. Dit zorgt voor onnodige verlenging van het verzuim”, aldus Bakker.

DiFfit en HCS geven aan dat door gericht samen te werken met werkgevers, een grote groep werknemers ondersteund kan worden die zelfstandig geen oplossing zien om financieel verzuim te voorkomen. Bedrijven kiezen ervoor om dit onderwerp (Financieel Fitte Medewerkers) te adresseren en op te nemen in hun HR beleid. Naast de groei aan interventies bij DiFfit, ziet HCS dat werkgevers in de tweede helft van 2022 meer werknemers hebben laten deelnemen aan diensten om de gevolgen van de financiële uitdagingen beheersbaar te krijgen. Hierbij is het van belang zo vroeg mogelijk in te grijpen om mensen sneller weer aan het werk te krijgen.