scanproduct zekerheid extra

De sociale wetgeving is complex en het uitzoeken van alle besparingsmogelijkheden kost vaak veel tijd. Als werkgever is het dus lastig om snel alle mogelijkheden te ontdekken. Onze experts kennen alle regelingen en subsidies als geen ander en ondersteunen je graag! Met Zekerheid Basis heb je de basis op orde en weet je waar er kansen liggen binnen sociale zekerheid.

SV-scan

Met Zekerheid Basis voeren wij een eenmalige scan uit op het gebied van sociale zekerheid. Deze SV-scan brengt de situatie van je financiën en personeel in kaart. Wij helpen jou inzichtelijk maken welke loonkostenvoordelen, subsidies en regelingen nog niet zijn benut. We voeren een inhoudelijk onderzoek uit, waarna je een rapport ontvangt van één van onze relatiemanagers. We rapporteren over de uitkomst en verbetermogelijkheden.

In de SV-scan zijn automatisch alle onderstaande checks en regelingen opgenomen.

  • Als werkgever betaal je loon door bij ziekte. Ook ben je verantwoordelijk voor de re-integratie en kosten die bij verzuim horen. Als een werknemer ziek uit dienst gaat, dan ligt de financiële verantwoordelijkheid bij jou. De uitkeringslasten worden via de Whk-premie verhaald op jou, als werkgever. Jaarlijks stelt de Belastingdienst een nieuwe Whk-premie vast dat is gebaseerd op de uitkeringslasten van jouw (ex)-werknemers. Uit onze controles blijkt dat 1 op de 5 berekeningen fout worden vastgesteld. Dit betekent dus dat je vaak te maken hebt met een te hoge premie. Met de PremieCheck controleren wij of de Whk-premie op basis van de juiste informatie (toegerekende uitkeringslasten) is vastgesteld. Een controle kan tienduizenden euro's opleveren!

  • De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) heeft als doel om meer werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Je kan als werkgever in aanmerking komen voor verschillende financiële tegemoetkomingen. Daar zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden. Met onze Wtl-Check zorgen wij ervoor dat jij de voordelen – waar je recht op hebt – krijgt uitbetaald.

  • Bied je een praktijk- of werkleerplaats aan zodat leerlingen en medewerkers beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Dan kan je gebruik maken van de Subsidieregeling Praktijkleren. Wij nemen deze controle automatisch mee.

  • Als je werknemer ziek is, dan betaal je zijn of haar loon door. In sommige situaties hoeft dat niet, dan kan je gebruikmaken van een vangnetregeling. Dit komt voor bij werknemers die in het verleden door ziekte of handicap niet in staat zijn geweest om (volledig) te werken. Indien je een werknemer hebt vanuit deze situatie, dan wordt het loon en eventuele uitkering betaald door het UWV. Helaas is dit niet altijd bekend bij de werkgever. Met de VangnetCheck controleren wij welke werknemers hieronder vallen en of op de juiste manier gebruik wordt gemaakt van de regeling. Ook denken we in oplossingen om ervoor te zorgen dat je als werkgever niet te maken krijgt met onnodig hoge kosten voor verzuim en kan je gebruikmaken van een vangnetregeling. Wij zorgen ervoor dat de regeling direct wordt toegepast.

Hoe werkt de SV-scan?

  • Tijdens een eerste kennismakingsgesprek kijken we samen naar alle data die we nodig hebben. We spreken de verwachtingen, benodigde documentatie en eventuele knelpunten door. Zo ontdekken we snel wat er nodig is voor een goede scan.
  • Als alles compleet is, dan starten we de scan. Je ontvangt van ons een rapportage met daarin de aanbevelingen voor jouw bedrijf.
  • Je hebt altijd één vast aanspreekpunt. Onze relatiemanager begeleidt je bij het traject.

Zekerheid Basis: no cure, no pay.

Wij voeren de SV-scan uit op basis van no cure, no pay. Wil je dat onze ervaren experts ook de uitvoering van de gevonden (loonkosten)voordelen uit de Zekerheid Basis verzorgen en structureel ondersteunen bij alle besparingsmogelijkheden? Kies dan voor Zekerheid Extra of Zekerheid Compleet.

Verschillende pakketten

  • Zekerheid Basis: We voeren een scan uit van de huidige situatie zodat we alle besparingsmogelijkheden op het gebied van loonkosten inzichtelijk maken.
  • Zekerheid Extra: Naast de scan, ondersteunen we je structureel op het besparen van loonkosten. Zowel nu als in de toekomst.
  • Zekerheid Compleet: We ontzorgen compleet op alle thema's binnen sociale zekerheid. Van loonkostenvoordelen tot advies op maat.

Meer weten over Zekerheid Basis?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Meer weten over Zekerheid Basis?

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.