Arbeidstherapie

De bedrijfsarts beslist of een werknemer arbeidstherapie gaat volgen. Werken op arbeidstherapeutische basis wordt alleen ingezet als onduidelijk is wat de werknemer qua werk aankan. De periode duurt maximaal vier weken. Werken op arbeidstherapeutische basis geeft geen loonwaarde. De werknemer blijft tijdens deze periode 100% arbeidsongeschikt.

Voorbeeld: om de belastbaarheid van een vrachtwagenchauffeur vast te stellen, maakt hij gedurende een week twee keer een rit van vier uur, samen met een collega. Als na een week blijkt dat het goed gaat, gaat de chauffeur twee keer per week vier uur werken. Op dat moment is er geen sprake meer van arbeidstherapie.

De bedrijfsarts beschrijft in zijn advies hoeveel uur arbeidstherapie nodig is en wat er gebeurt als de arbeidstherapie succesvol is. Na de arbeidstherapie bepaalt de bedrijfsarts of de werknemer (een deel van) zijn werk kan hervatten of dat andere passende arbeid mogelijk is.

Loonwaarde

De werkzaamheden die de werknemer uitvoert tijdens de re-integratie hebben waarde. Dit wordt ‘loonwaarde’ genoemd. De loonwaarde bestaat uit een percentage van het loon van een gemiddelde werknemer in de functie. Bij het bepalen van de loonwaarde wordt gekeken naar hoeveel uur de werknemer werkt, in welk tempo hij werkt en welke kwaliteit hij levert.

Voorbeeld: de vrachtwagenchauffeur gaat acht uur per week werken. Hij werkt daarbij in normaal tempo en levert dezelfde kwaliteit als een gezonde werknemer. Zijn contract bestaat eigenlijk uit 32 uur. De loonwaarde is dan 25%. Let op: van een werknemer die arbeidstherapeutisch werkt, is de loonwaarde 0%.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.