Klant die samen met HCS werkt aan duurzaam re-integreren en een lager verzuim

Wat is loonwaarde?

Loonwaarde is de waarde van het werk wat iemand levert, oftewel de economische waarde van de arbeidsprestatie. Van een gezonde werknemer is de loonwaarde 100%. Wanneer iemand minder kan presteren, door bijvoorbeeld ziekte of een beperking, wordt bij een loonwaardebepaling gekeken naar het verschil met de normfunctie. De normfunctie is het werk wat de gezonde werknemer kan verzetten.

Dankzij een loonwaardebepaling is de inspanning van jouw werknemer en de tegemoetkoming daarvoor met elkaar in evenwicht. Doordat de loonwaardebepaling onafhankelijk plaatsvindt, kan het twijfels over tempo en kwaliteit van een werknemer wegnemen en een goede basis zijn voor een gesprek tussen jou en je werknemer.

Wanneer zet je een loonwaardebepaling in?

Wanneer een werknemer aan het werk gaat, maar niet op volle kracht zijn werk kan verrichten. Dit kan het geval zijn wanneer iemand aan het re-integreren is na een periode van uitval, of omdat hij of zij een beperking heeft. Natuurlijk wil je dan graag weten wat je jouw werknemer voor de verrichte arbeid moet betalen. Een loonwaardebepaling van HCS biedt dan uitkomst.

Je kunt de loonwaardebepaling inzetten in bijvoorbeeld de volgende situaties:

 • Bij vragen over de loonwaarde tijdens de periode van de Wet verbetering poortwachter
 • Als er een praktische schatting van loonwaarde nodig is voor een WIA-aanvraag, in de huidige functie of na herplaatsing in een nieuwe functie
 • Wanneer de functie niet voor komt in de cao; het is bijvoorbeeld een samengestelde functie
 • Wanneer de functie bestaat uit een combinatie van functie-onderdelen en er rekening moet worden gehouden dat die taakonderdelen niet altijd dezelfde economische waarde hebben
 • Bij een situatie waarin iemand niet meer even snel kan werken, dezelfde kwaliteit kan leveren of een verminderde inzetbaarheid heeft, bijvoorbeeld wanneer een werknemer met een beperking aan de slag gaat of gaat re-integreren na verzuim
 • In situaties waarbij er sprake is van verlies aan arbeidsprestaties

Voordelen voor het inzetten van een loonwaardebepaling:

  • Helder advies over de loonwaarde van jouw werknemer waarmee je het aan werknemer te betalen salaris kunt vaststellen
  • Je kunt jouw werknemer duidelijkheid geven over het salaris dat hij krijgt en uitleggen waarop dit loon is gebaseerd
  • Met een loonwaardebepaling kun je de uitkomst van een UWV beoordeling in het kader van arbeidsongeschiktheid (positief) beïnvloeden
  • Je ontvangt praktische tips om jouw werknemer duurzaam inzetbaar te houden
  • Duidelijkheid over het salaris dat hij ontvangt voor het geleverde werk
  • Beter zicht op de mogelijke uitkomst van een UWV beoordeling in verband met arbeidsongeschiktheid
  • Praktische tips waarmee hij duurzaam inzetbaar blijft

Loonwaarde-experts van HCS

Wij hebben beschikking over geregistreerde en gecertificeerde arbeidsdeskundigen die lid zijn van de NVVA en die bevoegd zijn om een loonwaardebepaling uit te mogen voeren. Onze loonwaarde-experts hebben een specialistische opleiding gevolgd in het vaststellen van loonwaarde in complexe situaties. Zij maken altijd gebruik van gevalideerde loonwaardemethodieken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Een loonwaardebepaling van HCS begint met een digitale vragenlijst. De loonwaarde-expert gebruikt deze vragenlijst als basis voor het onderzoek en gaat in gesprek met werkgever en werknemer. Daarna bekijkt onze expert of er extra informatie nodig is van de werkgever, zoals functie-schalen, cao-informatie, branche-informatie of bijzondere regelingen. Op basis van het gesprek en de verkregen informatie beschrijft de loonwaarde-expert de functie en beoordeelt de loonwaarde van de verschillende taakonderdelen. Er volgt een uitgebreid rapport, waarin een percentage ten opzichte van een volledig functionerende werknemer en/of een bedrag in euro's op basis van het volledige loon naar voren komt.

Geïnteresseerd in een loonwaardebepaling?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Aan de slag met arbodienstverlener en re-integratiebedrijf HCS

Wil je meer weten?

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.