Verplichtingen werkgever

Als een werknemer even niet kan werken, bijvoorbeeld door ziekte, is de werkgever verplicht hem te helpen weer aan het werk te komen als hij (deels) hersteld is. Dit noemen we re-integratie. Daarnaast is de werkgever verplicht om tijdens het verzuim (een deel van) het loon van zijn werknemer door te betalen. Lees hier meer over de rechten en plichten van de werkgever.

Verplichtingen werknemer

De werknemer moet zelf ook meewerken aan zijn re-integratie, door bijvoorbeeld tijdelijk ander werk uit te voeren binnen het bedrijf of een cursus te volgen. De bedrijfsarts beoordeelt wat de beperkingen en mogelijkheden van een werknemer zijn. Lees hier meer over de rechten en plichten van de werknemer.

Re-integratiespecialist van HCS

Om de re-integratie van je werknemer in goede banen te leiden, kun je een re-integratiespecialist van HCS inschakelen. HCS zorgt er dan voor dat iedereen zich optimaal en volgens de regels en wetten inzet voor de re-integratie. Daarnaast kunnen wij werknemers een training, behandeling of begeleiding aanbieden om de re-integratie te bespoedigen.

De re-integratiespecialist in het kort:

  • Is de vaste contactpersoon voor werkgever en werknemer, verzekeraar en eventuele andere betrokkenen
  • Inventariseert wat de reden van ziekteverzuim is en onderzoekt – waar nodig met de inzet van andere specialisten – welke re-integratiemogelijkheden er zijn
  • Neemt de regie in het proces en onderhoudt de contacten

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.