Doorbetaling loon

Je bent verplicht om maximaal twee jaar lang het loon van een zieke werknemer door te betalen. Voor veel werkgevers is dit een flinke kostenpost. Het gaat namelijk niet alleen om het te betalen loon, maar ook om de kosten van productieverlies en vervangende arbeidskracht. Verzuim van een werknemer kost een werkgever gemiddeld € 250 tot € 400 per dag.

Wet verbetering poortwachter

Zowel jij als de werknemer moet zich inspannen voor een spoedige re-integratie. De Wet verbetering poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Uitgangspunt is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. De re-integratiespecialist van HCS ondersteunt jou en je werknemer hierbij.

Werknemers en werkgevers hebben volgens de Wet verbetering poortwachter een aantal verplichtingen, zoals het bijhouden van een re-integratiedossier.

Lees hier wat er wanneer moet gebeuren. En wist je dat HCS ook een training Wet verbetering poortwachter geeft? Ontdek hier wat je tijdens deze training allemaal leert.

Arbowet

De Arbowet, ook wel Arbeidsomstandighedenwet, moet de veiligheid en gezondheid van werknemers waarborgen. In de Arbowet staan algemeen geldende bepalingen voor alle plekken waar arbeid wordt verricht.

Lees hier meer over de Arbowet.

PMO

Je bent verplicht je personeel de mogelijkheid van een preventief medisch onderzoek aan te bieden. HCS regelt dit voor jou.

Lees hier meer over het PMO.

RI&E

Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) breng je alle risico’s die in jouw bedrijf kunnen voorkomen in kaart, om zo een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Je bent wettelijk verplicht om een RI&E uit te voeren. HCS helpt hierbij.

Lees hier meer over de RI&E.

Advies nodig? HCS helpt je graag vooruit.

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

Bedankt!

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Aan de slag met arbodienstverlener en re-integratiebedrijf HCS

Advies nodig? HCS helpt je vooruit.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.