Het verschil tussen WIA, WGA en IVA

Ook al zijn de WIA, WGA en IVA met elkaar verbonden, er zijn verschillen. Als een werknemer door ziekte niet of minder kan werken, dan betaalt de werkgever het loon van de werknemer door. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Na 104 weken (2 jaar) ziekte wordt beoordeeld of een werknemer recht heeft op een WIA-uitkering. WIA staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’ en bestaat uit twee soorten uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

Wat is een WIA-uitkering?

Na 2 jaar verzuim wordt beoordeeld of de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering. Dit recht wordt verleend als 65% of minder van het oude loon verdiend kan worden. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen: de WGA-uitkering en IVA-uitkering.

Wat is een WGA-uitkering?

WGA staat voor ‘Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’. Wordt na verzuim van 2 jaar of langer vastgesteld dat een werknemer (in de toekomst) zou kunnen werken, dan kan het recht op een WGA-uitkering worden verleend. Dit wordt vastgesteld tijdens de WIA-beoordeling.

Ben je werknemer? Lees hier meer over de rechten en plichten voor werknemers rondom een WGA-uitkering. Ben je werkgever? Lees dan hier meer over de rechten en plichten voor de werkgever die bij het eigenrisicodragerschap van de WGA horen.

Wat is een IVA-uitkering?

IVA staat voor ‘Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten’. Als na verzuim van 2 jaar of langer wordt vastgesteld dat een werknemer niet of nauwelijks meer kan werken, kan het recht op een IVA-uitkering worden verleend. Dit wordt tevens vastgesteld tijdens de WIA-beoordeling.

Lees ook meer over de vervroegde IVA-uitkering.

Eigenrisicodragerschap voor werkgevers

Een werkgever is twaalf jaar lang verantwoordelijk voor de begeleiding en financiële gevolgen van zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke krachten. Een werkgever kan deze financiële risico's zelf dragen via een verzekeraar (private uitvoering) of bij het UWV onderbrengen (publieke uitvoering). Lees hier meer over het zogenoemde WGA-eigenrisicodragerschap.

HCS biedt praktische ondersteuning en advies aan privaat verzekerde en publiek verzekerde werkgevers. Onze begeleiding richt zich met name op het voorkomen van de WGA-instroom en het bevorderen van de WGA-uitstroom. Onze experts hebben ruime kennis en ervaring om (complexe) zaken tot een positief resultaat te leiden. Iedere situatie krijgt een strategie op maat.

Heb je ondersteuning of advies nodig? HCS helpt je graag vooruit.

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

Bedankt!

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.