Medische informatie

Tijdens het proces is er contact met de aansprakelijke partij (en diens verzekeraar). Hiervoor is medische informatie nodig, waarvoor de werknemer eerst toestemming moet geven.

Welke schade kan ik verhalen?

  • Loonregres: de werkgever betaalt het loon van de werknemer door, zolang hij ziek is. Ook levert de werkgever mogelijk re-integratie-inspanningen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Deze kosten kunnen worden verhaald op de tegenpartij.
  • Premieregres: is jouw (ex-)werknemer door het ongeval de Ziektewet en/of de WGA ingestroomd, dan heeft dit invloed op het premiepercentage van de premie Werkhervattingskas. Deze kosten kun je verhalen op de derde partij via UWV.
  • Letselschade: heeft jouw werknemer letselschade opgelopen door het ongeval? Dan kan hij deze kosten verhalen op de derde partij. Het verhalen van deze schade is puur voor de werknemer.

Dit doet de werknemersverzekering

  • Voor eigenrisicodragers: als je eigenrisicodrager voor de WGA of Ziektewet bent, kun je de uitkeringslast ook verhalen op de opvolgende doorbelaste uitkering.
  • Verzekerd bij UWV: ben je via UWV verzekerd en betaal je de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas? Dan kan UWV de toegerekende uitkeringslast verminderen op jouw premie. Dit moet je echter zelf aanvragen! Doe je dit niet, dan betaal je in de praktijk vaak een onnodig hoge premie.

Vind hulp bij regresrecht

De regresjuristen van HCS verzorgen zowel het verhalen van jouw loon- en premieschade, als het verhalen van de letselschade voor jouw werknemer. Hierdoor wordt zowel de werkgever als de werknemer minimaal belast in een toch veelal lastige situatie.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.