Noël Westdorp, Casemanager Ziektewet en Elien Jongerden, Senior Re-integratiespecialist, over de waarde van persoonlijke aandacht.

Hoe belangrijk is persoonlijke aandacht voor werknemers?

Noël
Als casemanager Ziektewet ben ik het gewend dat de situaties waarin onze klanten verkeren soms lastig zijn. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die voor een langere tijd uitgevallen zijn door ziekte. Dan is het belangrijk dat wij de handvatten en duidelijkheid kunnen geven in de situatie van het moment. En daarin perspectief bieden. Dat kan alleen maar door persoonlijke aandacht te geven, zodat mensen zich gehoord voelen. Dat maakt het verschil in het uiteindelijke resultaat van de re-integratie. Het mag duidelijk zijn dat dit voor de persoon in kwestie prettig is, maar ook voor zijn of haar werkgever.

Elien
Persoonlijke aandacht is inderdaad heel belangrijk voor werknemers. Vaak zijn er al meerdere partijen betrokken op het moment dat wij, als casemanager, starten met het begeleiden van een ziekmelding. Denk maar aan de behandelaar, de arbodienst en de werkgever zelf uiteraard. Regelmatig worden we dan gezien als ‘nóg een partij’ die erbij komt. Dat gevoel ebt snel weg door persoonlijke aandacht: een belletje met de werknemer na een bedrijfsartsbezoek of een spannend gesprek met de werkgever. Of gewoon een felicitatie bij een verjaardag. Wij zijn geen dan misschien geen behandelaar, maar kunnen wel luisteren en meedenken en het soms ook gewoon even niet over ziek-zijn hebben. Dat wordt als zeer prettig ervaren.

Het kwam al even aan bod: de werkgevers. Hoe belangrijk is persoonlijke aandacht voor hen?

Noël
Persoonlijke aandacht is voor hen net zo belangrijk. Werkgevers hebben bewust gekozen voor een bepaalde dienstverlening van HCS. Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij hen hiervoor de expertise en aandacht geven die verwacht wordt of deze zelfs overtreffen. Hier zit het met name in het adequaat en snel reageren op levende vraagstukken bij de werkgever, het oplossingsgericht meedenken in re-integratievraagstukken, maar vooral het hebben van een vast aanspreekpunt binnen HCS.

Elien
Precies dat laatste! Werkgevers waarderen het vaak dat zij langere tijd één contactpersoon hebben, die veel van het bedrijf weet. Wat voor werknemers werken er, wat voor bedrijf is het, wat speelt er op de werkvloer, dat soort zaken. Voor een werkgever zit de persoonlijke aandacht vaak in het uitleggen van het proces: wat gebeurt er als mijn werknemer ziek wordt? Wat kan ik verwachten? En wie doet wat en wanneer? Vooral belangrijk is casus-specifiek meedenken, binnen de kaders van de Wet verbetering poortwachter. Het is dus wel een ander soort persoonlijke aandacht dan aan de werknemer.

Als je kijkt naar de afgelopen periode, zie je dan een toename of juist een afname in de behoefte naar persoonlijke aandacht?

Noël
De afgelopen maanden heb ik een toename gezien in de vraag naar persoonlijke aandacht, wat naar mijn mening een gevolg is van COVID-19. Door de diverse maatregelen zijn veel sociale contacten en samenkomsten komen te vervallen, waardoor mensen persoonlijke aandacht missen. Dit merk ik ook aan diverse telefonische contactmomenten met medewerkers: die duren nu langer dan aan het begin van het jaar.

Elien
Dat heb ik ook wel gemerkt. Sinds maart hebben werkgevers veel vragen over hoe zij hun werknemers duurzaam inzetbaar kunnen houden met thuiswerken. Werkgevers worden hier ook steeds attenter op, omdat hiermee soms langdurig verzuim te voorkomen is. Aan ons is het dan ook om hier een gericht advies over te kunnen geven. Ook aan werknemers die op hun werkplek moesten en moeten werken, en die zich afvragen hoe dit coronaproof kan.

De afgelopen tijd is steeds meer digitaal gegaan. Gaat de toename van digitale tools ten koste van persoonlijke aandacht?

Noël
Gelukkig hebben we die digitale tools! Ze bieden juist een goede manier om contact met elkaar te houden en elkaar persoonlijke aandacht te geven. Zeker in tijden waar je elkaar minder kunt zien. Je merkt alleen wel dat de persoonlijke aandacht via digitale tools van kortere duur is. Men komt sneller “to the point” dan wanneer je elkaar ziet.

Elien
Ik merk niet dat werkgevers ons minder te weten vinden, ondanks dat er meer digitaal gaat. Misschien geldt het tegenovergestelde wel, dat het juist gemakkelijker wordt om ons te benaderen.

Per 1 oktober gaan HCS en een deel van de dienstverlening van Keerpunt samen. Hoe zorgen jullie er dan voor dat jullie persoonlijke aandacht kunnen blijven bieden?

Noël
Ik denk dat persoonlijke aandacht al een sterk punt van beide organisaties is. En dat verandert niet. De intrinsieke motivatie om mensen echt te helpen, zit ingebakken in alle medewerkers. Ik denk dat wanneer we per 1 oktober samen gaan optrekken, we nog beter in staat zijn werkgevers en werknemers te helpen. Of dat nu helpen is bij persoonlijke kwesties of bij ondernemerschap, we kunnen samen echt van waarde zijn.

Elien
Daar geloof ik ook in. Bij Keerpunt denken wij vaak vanuit een ziekmelding of een ziekmelding voorkomen, terwijl de tools van HCS breder zijn dan alleen die ziekmelding. Doordat we samen vanuit meerdere perspectieven kunnen meedenken, kun je die stap extra voor de werkgever zetten en daardoor de zieke werknemer weer duurzaam aan het werk krijgen. Volgens mij gaan we samen hele mooie dingen voor elkaar krijgen. En persoonlijke aandacht blijft daar heel belangrijk bij.

Wil je meer over ons casemanagement weten?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek