Hilco Spelt, accountmanager Duurzame Inzetbaarheid bij HCS, geeft zijn visie op de toekomst van duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid is een veelgebruikt en breed begrip; wat verstaat HCS hieronder?

We hebben als doel gesteld dat mensen gedurende hun hele loopbaan vitaal, gezond en gemotiveerd kunnen blijven doorwerken. Dat geldt voor ondernemers en voor hun personeel. Voor de werknemer zelf levert dit privé en zakelijk een zo gezond en vitaal mogelijke situatie op. Denk aan werklust, een goede fit met zijn of haar werkgever en een baan die aansluit op persoonlijke ambities. Uiteindelijk voorkom je daarmee ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Voor werkgevers levert dit, naast lagere kosten, ook competente, gezonde en gemotiveerde werknemers op. Die bijdragen aan een productieve organisatie en positieve werkomgeving. Een win-win situatie dus, met persoonlijke winst voor de werknemer en rendement aan de kant van de ondernemer.

Wat levert het financieel op?

Met een effectief DI-beleid worden minder mensen ziek en stijgt de productiviteit van werknemers (en dus de omzet voor werkgevers!). Ook zorgt het ervoor dat werknemers graag langer voor je blijven werken. Door minder verloop voorkom je wervings- en opleidingskosten, verlies van kennis en ervaring en behoud je de kwaliteit van je eigen dienstverlening.

Ik kan dit wel illustreren met wat marktcijfers:

  • Een zieke werknemer kost ongeveer 300 euro per dag. Gemiddeld zijn zieke medewerkers 30 dagen ziek. Na gerichte aanpak en interventies is de gemiddelde daling van het ziekteverzuim maar liefst 20%.
  • Werknemers met een goede gezondheid zijn gemiddeld 18% productiever dan mensen met een slechte gezondheid. Gemotiveerde en betrokken medewerkers zijn gemiddeld 21% productiever en zorgen voor 22% meer omzet.
  • Gemotiveerde medewerkers zijn loyaler en dit leidt tot 65% minder verloop.

Welke ontwikkelingen zien jullie op het gebied van duurzame inzetbaarheid? En heeft de huidige tijdgeest daar invloed op?

Al enige tijd is er aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Werkgevers hebben bijvoorbeeld al de plicht om een RI&E-beleid, een risico-inventarisatie & -evaluatie-beleid, op te stellen en Preventief medisch onderzoek aan werknemers aan te bieden. Dus er is beweging, maar vooral op het niveau van inzet van tooling. Waar de uitdaging in zit, is om dit verder te verweven in een langetermijnstrategie. Met een bijpassend beleid, waarbij de inzet van tools niet het doel op zich is, maar helpt bij het voortbrengen van gezonde en energieke werknemers. Met alle eerdergenoemde voordelen voor de werkgevers als gevolg.

Die verschuiving willen we maken. Ook omdat we verschillende trends zien in de oorzaken van verzuim. Een daarvan is het psychisch verzuim. En inderdaad, dit heeft door de corona-situatie zeker een vlucht genomen. Met HCS spelen we daar direct op in door een online coaching-platform aan te bieden. Op die manier kunnen we uitval voor zijn. Maar het is niet alleen de taak van HCS of het bedrijf om daarvoor te zorgen. Verantwoordelijkheden rond werk en gezondheid worden ook neergelegd bij de werknemer. Zo is er onder andere aandacht voor de levensstijl, motivatie en de relatie met de leidinggevende. Dit, om ervoor te zorgen dat de werknemer zélf al gaat nadenken over een carrière die vitaal of gezond is en aansluit bij persoonlijke ambities en toekomstvisie.

Gaat duurzame inzetbaarheid in jullie ogen over de preventieve of juist curatieve aanpak?

Het heeft uiteraard raakvlakken met elkaar. Ik had het net al over een langetermijnstrategie en -beleid. Als je dit effectief opzet, worden potentiële risico’s rond uitval beter beheersbaar. Maar wanneer mensen werkelijk ziek worden, is het voor alle partijen zaak dat zorg wordt verleend om mensen verder te helpen. En dan niet met het ultieme doel om ondernemers weer zo snel mogelijk te laten beschikken over de uitgevallen werknemer, maar om samen te werken aan een oplossing. Met voordelen voor zowel de werkgever als werknemer. Het geven van persoonlijke aandacht aan de werknemer is daar belangrijk bij, maar oog hebben voor de zakelijke kant voor de ondernemer ook.

Hoe denk je in de toekomst voorop te blijven lopen als dienstverlener rond duurzame inzetbaarheid?

Per 1 oktober hebben we 170 werknemers van voormalig Keerpunt mogen verwelkomen bij HCS. Daarnaast zijn er kundige specialisten duurzame inzetbaarheid werkzaam bij HCS, dus er is al veel kennis in huis op dit gebied. Vanuit de hoge klanttevredenheidcijfers van de afgelopen jaren blijkt bovendien dat werkgevers onze curatieve aanpak en adviezen erg waarderen. Er is vertrouwen in de kunde en de dienstverlening met inzicht bij de klant. Dat is een mooie ingang om in gesprek te gaan over een preventief en effectief duurzaam-inzetbaarheidsbeleid.

Daarnaast loopt HCS voorop als data-driven organisatie. Als we die data weten te koppelen aan de situatie van de werkgever, kunnen we onze klanten nog beter gericht en passend ondersteunen. De combinatie van persoonlijke aandacht en digitale innovatie sterkt ons in het bereiken van ons doel: werknemers in Nederland duurzaam aan het werk krijgen en houden en werkgevers helpen bij het beheersen van potentiele financiële risico’s.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek