De voorlopige beschikking Wet tegemoetkomingen loondomein komt eraan. Laat deze op tijd controleren op fouten!

Afwijking op Wtl-berekeningen

Hoewel de jeugd-/lage-inkomensvoordelen automatisch op de Wtl-beschikking komen wanneer daar sprake van is, moeten de loonkostenvoordelen door uw organisatie zelf aangezet worden. UWV heeft beoordeeld of u recht heeft op de verschillende loonkosten-voordelen. Helaas is gebleken dat onterecht afwijzingen op Wtl-beschikkingen gekomen zijn.

In tegenstelling tot de voorlopige berekening, is de definitieve berekening een beschikking waartegen bezwaar gemaakt kan worden. HCS kan de beschikking voor u controleren. Aangezien vorig jaar een deel van de voorlopige berekeningen fouten bleek te bevatten, is het van belang binnen 6 weken na ontvangst de controle uit te voeren.

Wij kunnen u helpen

HCS helpt bij het inventariseren van de loonkostenvoordelen waar u aanspraak op maakt. Een voorbeeld hiervan is het overgangsrecht van premiekortingen uit 2017 naar loonkostenvoordelen uit 2018. Met onze hulp bent u ervan verzekerd dat UWV en de Belastingdienst met de juiste informatie werken. Zo mist u geen regelingen waar u recht op heeft. Neem voor verdere informatie gerust contact met ons op.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.