HCS helpt fietsenmaker bij het verminderen van verzuim en ondersteuning bij sociale zekerheid

De voorlopige beschikking Wet tegemoetkomingen loondomein komt eraan. Laat deze op tijd controleren op fouten!

Afwijking op Wtl-berekeningen

Hoewel de jeugd-/lage-inkomensvoordelen automatisch op de Wtl-beschikking komen wanneer daar sprake van is, moeten de loonkostenvoordelen door uw organisatie zelf aangezet worden. UWV heeft beoordeeld of u recht heeft op de verschillende loonkosten-voordelen. Helaas is gebleken dat onterecht afwijzingen op Wtl-beschikkingen gekomen zijn.

In tegenstelling tot de voorlopige berekening, is de definitieve berekening een beschikking waartegen bezwaar gemaakt kan worden. HCS kan de beschikking voor u controleren. Aangezien vorig jaar een deel van de voorlopige berekeningen fouten bleek te bevatten, is het van belang binnen 6 weken na ontvangst de controle uit te voeren.

Wij kunnen u helpen

HCS helpt bij het inventariseren van de loonkostenvoordelen waar u aanspraak op maakt. Een voorbeeld hiervan is het overgangsrecht van premiekortingen uit 2017 naar loonkostenvoordelen uit 2018. Met onze hulp bent u ervan verzekerd dat UWV en de Belastingdienst met de juiste informatie werken. Zo mist u geen regelingen waar u recht op heeft. Neem voor verdere informatie gerust contact met ons op.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.