Portret van James van der Spek, directeur Arbodienstverlening & IT van arbodienstverlener en re-integratiespecialist HCS

Het personeelstekort in Nederland blijft oplopen. Het voorkomen van verzuim kan bijdragen aan het beperken van het afnemende arbeidspotentieel. Hiermee kan vermeden worden dat delen van Nederland dicht moeten. Volgens James van der Spek, directeur Arbodienstverlening & IT van arbodienstverlener en re-integratiespecialist HCS “is het van groot belang dat werkgevers een adequaat beleid voeren op preventie en ziekteverzuim. Het vroegtijdig signaleren van risico’s en het voorkomen van arbeidsongeschiktheid zorgen voor meer arbeidsuren en verlagen tegelijk de druk bij de rest van de medewerkers.”

Van belang hierbij is dat heldere preventieve acties gekoppeld zijn aan de meest voorkomende verzuimoorzaken. Van der Spek geeft aan dat “als er bij verzuim gewerkt wordt met een re-integratiedoel, er minder verzuim is en werknemers sneller terug komen in het arbeidsproces. De rode draad is dat je kijkt naar de mogelijkheden die er zijn, beperkingen zijn er al genoeg. Belangrijk zijn op maat gemaakte preventieve activiteiten en multidisciplinaire verzuimbegeleiding met het re-integratiedoel.

Voorop staat dat je start met een goed beeld van de werknemer en het werk bij de werkgever, zodat alle activiteiten bijdragen tot het benutten van het arbeidspotentieel zowel voor werkgever als werknemer. Er zijn voordelen voor beiden: de werknemer neemt bij uitval met stapjes weer deel aan het arbeidsproces en is er financieel beter aan toe, de werkgever hoeft minder uitkering te betalen en kan zijn arbeidstekort verminderen. Natuurlijk lukt dat soms niet, dan begeleiden we de werknemer naar een IVA-uitkering. In alle gevallen moeten opvolgende acties en beslissingen recht doen aan de situatie van de werknemer en het beschikbare werk bij de werkgever. Wij blijven geloven dat werk de beste vorm van sociale zekerheid is”, aldus Van der Spek.

Een goed begeleide re-integratie kan daarnaast bespoedigd worden door meer (her)beoordelingen te laten plaatsvinden. Dit kan worden opgelost door het capaciteitstekort aan verzekeringsartsen bij UWV terug te brengen. Stappen hiertoe worden ondernomen. Meer (her)beoordelingen leidt tot minder werknemers die onnodig lang thuiszitten en buiten hun eigen schuld niet meedraaien in het arbeidsproces. Drempels hiertoe moeten worden weggenomen, oplossingen liggen voorhanden zoals HCS eerder heeft aangegeven.