Werkgevers en HCS werken samen aan een lager verzuim en duurzame re-integratie

De buitengewone omstandigheden vanwege het coronavirus bracht UWV tot het versoepelen van de aanvraagtermijn van loonkostenvoordeel, een financiële regeling voor werkgevers. Met een verlenging van 3 naar 6 maanden krijgen werkgevers twee keer zoveel tijd om de aanvraag te doen.

Loonkostenvoordeel is een maandelijkse tegemoetkoming in de loonsom voor werknemers uit beroepsgroepen die moeilijker aan werk komen. Om hierop aanspraak te maken, vraag je een doelgroepverklaring aan. De aanvraag moet gewoonlijk binnen 3 maanden na indiensttreding gedaan zijn. Het loonkostenvoordeel kan daarna wel tot 3 jaar gelden.

Aanspraak verloopt volledig na termijn

De verlengde aanvraagtermijn is geldig voor dienstverbanden die starten tussen 1 januari en 1 juni 2020. Voor een werknemer die 1 januari in dienst kwam, kun je dus nog tot 1 juli 2020 een aanvraag doen.

Na het verstrijken van de aanvraagtermijn vervalt het recht op het gehele loonkostenvoordeel. Daarom is het van belang op tijd te weten of er voor nieuwe werknemers recht is op loonkostenvoordeel. Gebruik de tijdelijke verlenging om in 2020 helder te krijgen voor welke werknemers je een doelgroepverklaring aan kunt vragen. Wij helpen je er graag bij.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.