vereenvoudiging WIA-keuring 60-plussers

Per 1 oktober 2022 start UWV met een vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. Het is één van de maatregelen om de achterstanden van UWV bij de sociaal-medische beoordelingen bij te werken.

Toestemming werknemer en werkgever

Werknemers die twee jaar ziek zijn kunnen in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Normaal gesproken betekent dit dat ze een sociaal-medische beoordeling krijgen door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. De vereenvoudigde beoordeling houdt in dat mensen die de grens van twee jaar ziekte bereiken tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 en dan 60 jaar of ouder zijn, alleen beoordeeld zullen worden door een arbeidsdeskundige.

Voor deze medewerkers bestaan er in de vereenvoudigde procedure 3 mogelijkheden:

  • Geen WIA-uitkering (beslissing minder dan 35% arbeidsongeschikt)
  • De uitkering WIA 80-100 volgens de vereenvoudigde procedure
  • Een IVA-uitkering (hier vindt wel een beoordeling plaats door de verzekeringsarts)

Mensen die voor een WIA-uitkering in aanmerking komen, krijgen in de vereenvoudigde procedure een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100). Tenzij ze nog werken en minder dan 35% inkomensverlies hebben. Dit is de grens om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering. In dat geval krijgen ze geen uitkering, zoals nu ook het geval is. Wanneer de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat iemand helemaal geen mogelijkheden meer heeft om te werken, volgt een sociaal-medische beoordeling door een verzekeringsarts om te bepalen of iemand volledig én duurzaam arbeidsongeschikt is en in aanmerking komt voor een (hogere) IVA-uitkering.

Belangrijk hierbij is dat door deze maatregel niemand benadeeld wordt. In alle gevallen geldt dat werknemer en werkgever moeten instemmen met de vereenvoudigde beoordeling. Het blijft dus mogelijk om een beoordeling door een verzekeringsarts te vragen. Ook houden cliënten de mogelijkheid om in bezwaar te gaan, zoals bij elk ander besluit van UWV. Verder is van belang dat werkgevers niet met extra kosten te maken krijgen. Een beslissing vanuit deze vereenvoudigde werkwijze wordt niet toegerekend aan de ERD werkgever. De ERD werkgever is wel verantwoordelijk voor eventueel gewenste re-integratiebegeleiding.

De maatregel loopt vooralsnog tot en met 31 december 2023.

Wat betekent dit voor jullie als werkgever:

  • Een volledige re-integratie van medewerker blijft van belang, anders loop je ook nu het risico op een loonsanctie. Daaraan verandert niets.
  • Het is van belang dat andere afdelingen – bijvoorbeeld een verzuimadministratie – geïnformeerd worden zodat ook zij op de hoogte zijn. Na 2 jaar ziekte moet bijvoorbeeld een aangepaste brief naar de arbeidsongeschikte medewerker verstuurd worden. Interne afstemming in processen is hierin belangrijk.
  • Check ook de verhaalnota om er zeker van te zijn dat de toerekening inderdaad niet plaatsvindt voor de beslissingen van de vereenvoudigde werkwijze.
  • Voor de arbeidsongeschikte medewerker is er ook een financieel belang: de IVA-uitkering bedraagt ten slotte 75% van het laatstverdiende loon (tot max dagloon) en is hoger dan een WIA-uitkering. Dus mocht er sprake zijn van een mogelijk recht op IVA-uitkering, dan is het voor de werknemer goed dat UWV wel de verzekeringsarts betrekt in de procedure. Dit vereist een goede afstemming met de arbodienst en een goede inhoudelijke onderbouwing van de situatie.
  • En indien werken naast de uitkering nog mogelijk is, is dat voor betrokkene financieel gunstiger dan uitsluitend het geld van de WIA-uitkering te ontvangen.

Wil je meer lezen? Lees dan het artikel op UWV.

Meer informatie over de vereenvoudiging WIA-keuring?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek