Hoewel de wetswijziging pas in april 2020 officieel ingaat, geldt de compensatie voor werkgevers met vijf jaar terugwerkende kracht. De compensatieregeling is van toepassing als de arbeidsovereenkomst is beëindigd of niet is voortgezet vanaf 1 juli 2015. Zo wordt de werkgever, die voor de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel langdurig arbeidsongeschikte werknemers heeft ontslagen en een transitievergoeding heeft betaald, niet benadeeld. Ook huidige slapende dienstverbanden die niet langer aangehouden dienen te worden, kunnen worden beëindigd met aanspraak op de compensatieregeling.

Compensatieregeling transitievergoeding

Wat kan HCS voor je betekenen? De maximumvergoeding voor 2020 is gezet op €83.000. Wij kunnen met terugwerkende kracht achterhalen voor welke (ex-) werknemers momenteel nog geld blijft liggen. De documentatie die hiervoor nodig is, verzamelt een consultant in samenwerking met de hr- en salarisafdeling. Ook het contact met UWV en de Belastingdienst loopt via ons. Gestroomlijnd gebruikmaken van de Compensatieregeling transitievergoeding: wij regelen het!

Geïnteresseerd in ondersteuning bij de Compensatieregeling transitievergoeding?

Neem contact op met onze specialist Joey de Klerk.

Joey de Klerk

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.