De compensatieregeling is van toepassing als de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanaf 1 juli 2015. Zo wordt de werkgever, die voor de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel langdurig arbeidsongeschikte werknemers heeft ontslagen en een transitievergoeding heeft betaald, niet benadeeld. Ook huidige slapende dienstverbanden die niet langer aangehouden dienen te worden, kunnen worden beëindigd met aanspraak op de compensatieregeling.

Wat krijg je van ons

Wat kan HCS voor je betekenen? De maximumvergoeding voor 2020 is gezet op €83.000.

  • Met terugwerkende kracht achterhalen voor welke (ex-) werknemers momenteel nog geld blijft liggen
  • Nauwkeurige verzameling van de benodigde documentatie door onze verzamelt consultant, in samenwerking met de hr- en salarisafdeling
  • Contact met UWV en de Belastingdienst loopt via ons

Gestroomlijnd gebruikmaken van de Compensatieregeling transitievergoeding: wij regelen het!

Geïnteresseerd in ondersteuning bij de Compensatieregeling transitievergoeding?

Neem contact op met onze specialist Joey de Klerk.

Joey de Klerk

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.