Arbeidsrecht

De tijdelijke NOW-regeling is een nieuwe regeling voor tegemoetkoming in de loonkosten van de werkgever wanneer er sprake is van (tijdelijk) onvoldoende werk en er sprake is van tenminste 20% omzetverlies.

Werknemer nog in zijn proeftijd? Bij ontslag in proeftijd gelden weinig beperkingen voor een werkgever.

NOW-regeling aanvragen

Is er (tijdelijk) onvoldoende werk voor je werknemer én is er sprake van tenminste 20% omzetverlies? Dan heb je recht op een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming kan oplopen tot 90% van de loonsom!

UWV verstrekt een voorschot ter hoogte van 80% van de te verwachten tegemoetkoming. Achteraf wordt de werkelijke daling van de omzet vastgesteld. Voor aanvragen boven een - nader te bepalen - bedrag is een accountantsverklaring vereist. Waar nodig, vindt bij de definitieve vaststelling nog een correctie plaats.

Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor de tegemoetkoming. Binnenkort kan de aanvraag worden ingediend bij UWV. Bereken gemakkelijk of je aanspraak maakt op de NOW-regeling meet onze handige rekentool. Heb hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!

Geïnteresseerd in de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid?

Neem contact op met ons Corona Supportteam.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.