Bereken of je in aanmerking komt

Was de onderneming al actief op 1 januari 2019?
Was de onderneming al actief op 1 januari 2019?

Geen omzet over heel 2019

Als je onderneming na 1 januari 2019 gestart is, heb je geen omzetgegevens over het gehele jaar 2019. Toch kun je in aanmerking komen voor de NOW-regeling. Dat gaat op basis van de omzetgegevens uit de maanden waarin je onderneming wel actief was. De rekentool houdt daar rekening mee.

Voorbeeld: je onderneming startte op 1 maart 2019. De rekentool berekent je omzet op basis van de maanden maart tot en met december 2019.

Na 1 januari 2019 actief

De peildatum voor ondernemingen opgericht na 1 januari 2019 is de eerste gehele maand waarin omzet behaald is.

Voorbeeld: je onderneming startte op 15 juni 2019. De eerste volledige maand is dan juli 2019.

Omzet over heel 2019

De omzet is het totaal van inkomsten over een bepaalde periode. Je kunt de omzet direct invullen of bij de boekhouder of afdeling Finance opvragen.

Bedrijven die voor de consumentenmarkt werken, moeten goed opletten dat ze hun omzet over 2019 exclusief BTW invullen als ze de verwachte omzet voor de komende maanden ook exclusief BTW opgeven.

Vul een bedrag in hele euro's in

Looptijd NOW 2.0 regeling

De NOW 2.0 is een subsidieverlening voor omzetverlies in een aaneengesloten periode van 4 kalendermaanden.

De periode voor de NOW 2.0 loopt over de maanden juni, juli, augustus en september. Heeft u ook gebruik gemaakt van de NOW 1.0? Dan moet het tijdvak voor de omzetdaling aansluiten bij het tijdvak van de eerste tranche.

De aanvraag kan worden ingediend vanaf 6 juli tot en met 31 augustus.

Wat is de verwachte omzet in de volgende maanden?
Wat is de verwachte omzet in de volgende maanden?

Verwachte omzet

Vul hier voor de 4 maanden waarin je de NOW-regeling wilt aanvragen de verwachte omzet in. De verwachte omzet kan, als gevolg van het coronavirus, om verschillende redenen beïnvloed worden.

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van minder omzet doordat de onderneming beperkt open of geheel gesloten is, er minder klanten zijn of het product of de dienst niet aangeboden kan worden. Sectoren: o.a. horeca & vrijetijdssector, transport, retail.

Er kan ook sprake zijn van vertraagde omzet. De levering en de aankoop van een product of dienst is uitgesteld als gevolg van het coronavirus.

Houd rekening met het moment waarop het omzetverlies gestart is. Heeft u ook gebruik gemaakt van de NOW 1.0? Dan moet het tijdvak voor de omzetdaling aansluiten bij het tijdvak van de eerste tranche.

Vul een bedrag in hele euro's in

Vul een bedrag in hele euro's in

Vul een bedrag in hele euro's in

Vul een bedrag in hele euro's in

SV-loon

SV-loon staat voor Sociale Verzekeringsloon. Op basis van het SV-loon berekent UWV de hoogte van de sociale verzekeringspremies. Hierin wordt o.a. vakantiegeld en een eindejaarsuitkering meegenomen.

Je kunt het SV-loon vinden in:

 • De verzamelloonstaat: deze heeft onder ‘heffingsloon’ een
  totaalbedrag staan.
 • De verzamelloonlijst: een ‘verzamelloonlijst Fiscus en UWV cumulatief’ heeft onderaan het overzicht ‘loon SV’ staan.

Let op: zorg dat alleen de data voor maart 2020 gebruikt wordt. De tool houdt rekening met een opslag van 40%, dus die hoef je niet zelf toe te voegen.

Vul een bedrag in hele euro's in

Disclaimer: er kunnen geen rechten worden ontleend aan de berekening.

Je komt in aanmerking voor de NOW 2.0-regeling

Voorschot: {{ formatEuro(advanceCompensation) }} (80% van de hierna genoemde vergoeding)

Op basis van de ingevulde gegevens is het verwachte omzetverlies {{ revenueLossPercentage }}%. Het voorschot is 80% van de uiteindelijke verwachte vergoeding van totaal {{ formatEuro(compensation) }}.

Je komt niet in aanmerking voor de NOW 2.0-regeling

Het verwachte omzetverlies is minder dan 20%

Op basis van de ingevulde gegevens is het verwachte omzetverlies {{ revenueLossPercentage }}%, hiermee kom je niet in aanmerking voor de NOW-regeling.

Vragen over onze NOW-rekentool?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Veel voorkomende vragen:

 • De NOW-regeling heeft de volgende eisen:

  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de
   verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen
   aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de
   tegemoetkoming ontvangen wordt
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever
 • UWV stelt dat werkgevers het voorschot binnen 2 tot 4 weken te verstrekken. Op basis van uw aanvraag zal de hoogte van het voorschot 80% van de verwachte tegemoetkoming zijn.

  Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

  Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

 • Dit is een inschatting. Als je verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzet van de komende maanden zichtbaar wordt, kun je aangeven dat je de periode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten starten. Je kan starten op 1 maart, 1 april of 1 mei.

Wij helpen je met de NOW-regeling

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek