Door bepaalde taken zorgvuldig en verantwoord te delegeren aan andere professionals binnen de arbodienstverlening, krijgt de bedrijfsarts meer tijd voor de werkzaamheden die echt alleen hij kan doen. Taakdelegatie kan de bedrijfsgezondheidszorg zo doeltreffender maken.

Taakdelegatie is maatwerk. Per cliënt bepaalt de bedrijfsarts welke taken hij eventueel door een andere professional laat uitvoeren. Dit gebeurt onder strikte voorwaarden en de bedrijfsarts houdt de eindverantwoordelijkheid. De professional die de werkzaamheden overneemt (de gedelegeerde) is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Werkwijzer Taakdelegatie

In de werkwijzer taakdelegatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is weergegeven welke taken de bedrijfsarts wel en welke hij niet mag delegeren.

De voordelen op een rij

  • De kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg verbetert, omdat er sneller een professional ingezet kan worden.
  • De bedrijfsarts kan meer tijd besteden aan ingewikkelde verzuimgevallen.
  • Dankzij taakdelegatie heeft de bedrijfsarts meer ruimte om verzuim te voorkomen, door jou als werkgever te adviseren over preventie.

Hoe gaat taakdelegatie in z'n werk?

Dankzij taakdelegatie kunnen werknemers sneller geholpen worden bij de aanpak van de klachten. De arts bepaalt per cliënt of het wenselijk is om bepaalde taken te delegeren. Dit wordt afgestemd met de gedelegeerde die de taken overneemt waarbij de onderlinge afspraken worden vastgelegd. De bedrijfsarts houdt toezicht op het proces en is eindverantwoordelijk voor de begeleiding.

Vooraf word je hierover geïnformeerd. Je krijgt informatie over de kennis en kunde van de professional en zijn verantwoordelijkheden. Indien je contact met de bedrijfsarts wenst in plaats van met de gedelegeerde, dan zal dit verzoek te allen tijde gehonoreerd worden.

Wie werken onder taakdelegatie van de bedrijfsarts?

Medische casemanager

  • Voert het medische intake gesprek uit.
  • Afhankelijk van de oorzaak van het verzuim wordt er bepaald welke vervolgafspraken er worden gepland.
  • Indien de werknemer beter is ten tijde van het intake gesprek, wordt de medewerker hersteld gemeld.

Praktijkondersteuner

  • Ondersteunt de bedrijfsarts bij de verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid.
  • Voert zelfstandig consulten uit waarin het beleid van de arts wordt gemonitord en uitgevoerd.
  • Voert eenvoudig lichamelijk onderzoek uit, zoals bijvoorbeeld bloeddruk meten.
  • Bepaalt of en wanneer een vervolgafspraak nodig is.

Naast de taakgedelegeerden professionals werkt de bedrijfsarts in de verzuimbegeleiding samen met een casemanager die regie houdt over het re-integratieproces en zorgt dat alle stappen van de Wet verbetering poortwachter op tijd worden genomen. Daarnaast verzorgt deze het contact tussen werknemer, bedrijfsarts en werkgever. De casemanager draagt geen zorg over de medische verzuimbegeleiding en valt hierdoor ook niet onder taakdelegatie van de bedrijfsarts.

Privacy

Taakdelegatie gaat niet ten koste van de kwaliteit van de zorg of de privacy. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk en de gedelegeerde is - net als de bedrijfsarts - gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Daarnaast krijgt de gedelegeerde alleen toegang tot de onderdelen in het verzuimdossier waar hij recht op heeft.

Meer informatie

Meer informatie over taakdelegatie en welke taken wel en niet gedelegeerd mogen worden, is terug te vinden in werkwijzer taakdelegatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.