Hiervoor moet je veel zelf regelen. Je hebt kennis van, en ervaring met, het uitvoeren van de Ziektewet nodig. HCS ondersteunt je met een complete dienstverlening: van arbodienstverlening voor ex-werknemers tot een gescheiden loonadministratie.

Over de Ziektewet

Werknemers die ziek uit dienst gaan, of die binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden, hebben maximaal 104 weken recht op een Ziektewetuitkering. Is de ex-werknemer daarna nog steeds arbeidsongeschikt, dan krijgt hij maximaal 10 jaar een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Als werkgever financier je zowel de Ziektewet- als de WIA-uitkering. Je kunt je hiervoor verzekeren bij UWV of bij een verzekeraar. In beide gevallen betaal je premie, zodat je zieke ex-werknemer een Ziektewet- of WIA-uitkering krijgt. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de uitkering te betalen uit je eigen middelen.

Geen eigenrisicodrager

Kies je voor een verzekering bij UWV, dan verzorgt UWV ook de re-integratie van de zieke ex-werknemer. Wordt deze na twee jaar arbeidsongeschikt en krijgt hij daardoor een WIA-uitkering, dan betaal je als werkgever een hogere premie.

Wel eigenrisicodrager

Kies je ervoor eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, dan neem je een aantal taken van UWV over. Zo ben je verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van jouw zieke ex-werknemer. Hierdoor heb je meer invloed op de snelheid waarmee deze vroegere werknemer re-integreert. Ook houd je zicht op eventuele WIA-instroom van zieke ex-werknemers. Door hier met gerichte acties op in te spelen, help je je ex-werknemer bij zijn duurzame re-integratie en voorkom je dat je WGA-premie stijgt.

Daarnaast is het jouw verantwoordelijkheid om, volgens de regels van de Ziektewet, vast te stellen of de zieke ex-werknemer recht heeft op een uitkering. Ook de hoogte en de duur van de uitkering moet je als eigenrisicodrager voor de Ziektewet zélf vaststellen. Tenslotte moet je een eigen verzuimadministratie voeren en ervoor zorgen dat de ex-werknemer de uitkering ontvangt.

Overweeg je eigenrisicodrager te worden? HCS helpt je om een snelle en weloverwogen keuze te maken in slechts 6 weken. Lees hier meer over onze dienstverlening.

Wat kunnen wij bieden?

Wij begeleiden je zieke ex-werknemer naar een duurzaam herstel en beperken de WIA-instroom: Onze bedrijfsartsen en gespecialiseerde casemanagers zorgen ervoor dat je voldoet aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter en de Ziektewet. Samen met onze partner Sigma Personeelsdiensten bepalen wij het recht op, de hoogte van én de duur van de ziektewetuitkering. Daarbij verzorgen wij jouw complete uitkeringsadministratie. Houdt de ex-werknemer zich niet aan zijn verplichtingen, dan ondersteunen wij je bij het voorbereiden van beschikkingen en toepassen van maatregelen richting je ex-werknemer.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.